Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-03-22

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-03-22 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Joel Wetterberg

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Internkontroll

Rolf Olausson

5. Omdisponering av investeringsmedel enligt investerings- och utbytesplan för Räddningstjänsten 2018 gällande nuvarande skumsläcksystem på brandfordon placerade på Syd- och Nordkoster

Terése Lomgård

6. Jämlikhetsplan och folkhälsoplan - information

Fredrik Werling

7. Kebal 2:8 – strandskyddstillsyn

8. Lervik 1:1 - ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av brygga

9. Skogar 1:6 - ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, med mera

10. Skogar 1:45 - ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus

Karin Alexandersson

11. Båleröd S:1 - ansökan om strandskyddsdispens för reparation av brygga

12. Pilegård 1:13 - ansökan om strandskyddsdispens för garage

13. Rossö 1:121 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus

Elin Solvang

14. Parkeringsnorm

15. Planprioritering

16. Del av Lilla Åseröd 2:3 m fl - detaljplan

Jimmy Magnusson

17. Kv Montören m fl, Västra Prästängen – detaljplan - information

Anna Wallblom

18. Nösteröd 2:6 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus

19. Skogar 1:10 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

20. Ytten 3:16 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

Pär Höjman

21. Kungbäck 1:13 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus

Angela Sörensson

22. Blomsholm 3:20 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik

23. Långegärde 1:53 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

24. Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning (till lagerförsäljning) och skylt

25. Strömstad 4:16 (Torskholmen), ansökan om bygglov för nybyggnad av kajanläggning, brygga

Peter Buse

26. Mällby 1:17 - tillsynsärende/olovligt byggande (två st uppförda byggnader)

27. Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus (väderskyddad lastkaj)

Ulf Hällstrand

28. Baggeröd 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

29. Kungbäck 1:165 - ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med sovloft

30. Stare 1:46 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad

31. Delegations- och anmälningsärenden

32. Övriga ärendenStrömstad 2018-03-15

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, Plan- och byggchef, Plan- och byggavd

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

191 80

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 69

Anna Wallblom, miljöplanerare, Plan- och byggavd

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

193 96

Angela Sörensson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 62

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 25

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell