Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-05-31

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-05-31 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Rolf Olausson

3. Förslag till förlängning av gällande sotningsavtal mellan Strömstads kommun och Sotarna i Strömstad och Tanum AB

Joel Wetterberg

4. Ekonomiskt utfall – information

5. Internkontroll 2017

6. Analys av personalkostnader RIB - Räddningstjänst i beredskap

Michael Olsson

7. Information från revisorerna

Marita Lindhav

8. Fastställande av personuppgiftsbehandlingar och ombud enligt krav från Dataskyddsförordningen för miljö- och byggnämnden

Karolina Berggren

9. Revidering av delegationsordning för miljö- och byggförvaltningen

Fredrik Werling

10. Kebal 2:8 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

11. Lommelands-Mörk 2:13 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad

12. Strömstad 4:16 - Strömstad Camping, ansökan om strandskyddsdispens för uppställningsplats för husvagn/husbil - information

Karin Alexandersson

13. Godkännande av vägledning - Miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

14. Föreläggande - Solskydd på skol- och förskolegårdar

Erik Almhede

15. Båleröd 1:5 - Con-Form, utsläpp av spolvatten

Jimmy Magnusson och Pär Höjman

16. Strömstad 3:16 - (Bojarskolan), detaljplan

Pär Höjman

17. Kungbäck 1:16 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus

Anna Wallblom

18. Baggeröd 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

19. Håve 2:18 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

20. Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

21. Rossö 2:267 - ansökan om bygglov för om-och tillbyggnad och ändrad användning av lager till bostad samt rivning av förråd

22. Torsken 7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (7 lgh)

Angela Sörensson

23. Skogar 1:51 och Skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad

Ulf Hällstrand

24. Mällby 1:23 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

Malin Fransson, Björn Richardsson och Cecilia Lindsten

25. Fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee – information/diskussion

26. Delegations- och anmälningsärenden

27. Övriga ärenden


Strömstad 2018-05-23

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör

072-532 14 18

Elin Solvang, Plan- och byggchef, Plan- och byggavd

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

191 80

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 69

Malin Fransson, planeringsarkitekt, Plan- och byggavd

194 56

Anna Wallblom, miljöplanerare, Plan- och byggavd

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

193 96

Angela Sörensson, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 62

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare, Plan- och byggavd

194 25

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell