Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-06-28

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-06-28 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1.Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Joel Wetterberg

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Mål och budget 2019 – information/diskussion

Fredrik Werling

5. Medborgarförslag om luftkvaliteten i vår tätort

Erik Almhede

6. Skogar 1:78 - Svinesunds Damputstyr, tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter

7. Skogar 1:78 - Smoke Factory, tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter

Sofia Peräläinen

8. Grön infrastruktur- förslag till regional handlingsplan för Västra Götalands län

Elin Solvang

9. Nord-Koster 1:89 – ansökan om utdömande av vite

Jimmy Magnusson

10. Del av Norrkärr 1:223 m fl, Seläter camping – detaljplan

Anna Wallblom

11. Högstad 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

12. Stare 1:68 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

13. Sälten 1:11 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

Pär Höjman

14. Kile 2:8 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus

15. Korsnäs 2:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

16. Medvik 1:2 - ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av ladugård till bostäder

17. Medvik 1:4 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

18. Ylseröd 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

Peter Buse

19. Nord-Koster 1:72 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell

Angela Sörensson

20. Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd för sopkärl

21. Ripan 19 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

22. Strömstad 3:13 (Canning) - ansökan om marklov för iordningställande av bergspark

Ulf Hällstrand

23. Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell och service-/receptionsbyggnad

24. Strömstad 4:25, Badhuset - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av badhus

25. Delegations- och anmälningsärenden

26. Övriga ärenden


Strömstad 2018-06-19

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör

072-532 14 18

Sofia Päräläinen, kommunekolog

194 04

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Angela Sörensson, bygglovshandläggare

194 62

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell