Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-09-13

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-09-13 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Joel Wetterberg

3. Delårsbokslut

Michael Olsson, Joel Wetterberg, Rolf Olausson, Christer Nilsson, Elin Solvang, Mona Wrethman och Marita Lindhav

4. Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022

Karin Alexandersson

5. Korsnäs 2:33 och Korsnäs 2:34 - beslut om lantmäteriförrättning

Fredrik Werling

6. Unneberg 1:17 - Begagnade och nya vitvaror, planerad tillsyn

Pär Höjman

7. Hästeskede 1:4 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus

Anna Wallblom

8. Högstad 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en verksamhetslokal samt ett enbostadshus

Peter Buse

9. Öddö 2:181 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Ulf Hällstrand

10. Nord-Koster 1:221 - nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall)

11. Norrkärr 1:13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad

12. Pilen 4, 5 och Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för mur och vägar

Ellen Andersson

13. Kyrkosund 1:173 - ansökan om bygglov för plank

14. Medby 1:39 och Medby 1:40 - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor- och förrådsbyggnad samt fasadändring på huvudbyggnad

15. Anmälan om pågående markarbeten - förberedande arbete för detaljplan Källvik 1:73 och Norrkärr 1:50

16. Norrkärr 1:50 och Källvik 1:73 - ansökan om marklov för ändring av marknivå

17. Delegations- och anmälningsärenden

18. Övriga ärenden


Strömstad 2018-09-05

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Joel Wetterberg, controller

191 93

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Rolf Olausson, räddningschef

191 01

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell