Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-10-11

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-10-11 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Michael Olsson

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Intern kontroll 2018 – Delårsuppföljning 180831

5. Folkhälsoplan - yttrande

Karin Alexandersson

6. Korsnäs 2:33 - ansökan om strandskyddsdispens för förlängning av brygga

7. Lindholmen 1:29 - ansökan om strandskyddsdispens för ersättningshus för fritidshus

Karin Alexandersson och Kristian Seth

8. Strömstad 3:13 - Canning - Miljöteknisk markundersökning i samband med detaljplan över Canningområdet - information

Karolina Berggren

9. Riktlinjer för uteservering

Anna Wallblom

10. Skee-Tånge 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (hobbyhall)

Pär Höjman

11. Kungbäck 1:16 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

12. Rossö 2:16 och Rossö 2:100 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga

Ulf Hällstrand

13. Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus

Ellen Andersson

14. Hummern 3 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av kontorshus

15. Delegations- och anmälningsärenden

16. Övriga ärenden


Strömstad 2018-10-03

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, sft räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Kristian Seth, miljö- och hälsoskyddsinspektör

191 30

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell