Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-11-08

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-11-08 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och olkhälsorådet

Carina Dalenius och Michael Olsson

3. Ekonomiskt utfall

4. Budget 2019 - justering utifrån antagna ramar

Michael Olsson

5. Fastställande av sammanträdestider för 2019

Karin Alexandersson

6. Kyrkosund 1:165 - Ansökan om tillstånd för uttag av grundvatten

7. Rundö 1:4 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad ladugård /maskinhall

8. Öddö 2:251 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Fredrik Werling

9. Kungbäck S:15 - ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare

10. Älgö 2:1 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

Kristoffer Eklund

11. Spinnaren 1 - klagomål på inomhusmiljö

Ulf Hällstrand

12. Lönnen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (taklyft)
m m

13. Norra Slön 1:26 - ansökan om marklov

14. Räkan 2 - ansökan om bygglov av nybyggnad av 4 styck balkonger på flerbostadshus samt ändrad användning av gårdshus till lägenhet

Shahad Hasnein

15. Nord-Koster 1:323 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

16. Delegations- och anmälningsärenden

17. Övriga ärenden


Strömstad 2018-10-31

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Kristoffer Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

192 04

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell