Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2018-12-06

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2018-12-06 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Carina Dalenius

3. Ekonomiskt utfall – information

Michael Olsson

4. Strömstads kommuns Miljöpris år 2018 och Stadsmiljödiplomet år 2018

Fredrik Werling

5. Kungbäck S:15 - ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare

6. Älgö 2:1 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

Erik Almhede

7. Lommeland 2:14 - klagomål angående nedskräpning

Anna Wallblom

8. Sälten 1:11 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre st
enbostadshus

Ellen Andersson

9. Strand 1:187 (blivande Strand 1:230) - ansökan om förhandsbesked för omoch
tillbyggnad samt ändrad användning av byggnad

10. Bränneriängen 5 - ansökan om rivningslov för del av byggnad

11. Rossö 3:115 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

12. Öddö 2:28 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar

Ulf Hällstrand

13. Daftön 1:83 - tillbyggnad av uterum (Attefall)

14. Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus

15. Kyrkosund 1:147 - tillbyggnad av glasveranda 15 kvadratmeter (Attefall)

16. Nord-Koster 1:285 - anmälan om tillbyggnad av gäststuga (Attefall)

17. Delegations- och anmälningsärenden

18. Övriga ärenden

Strömstad 2018-11-28

Bengt Bivrin

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

Miljö- och byggnämnden

Ledamöter

Ersättare

Morgan Gutke (C)

Anne-Marie Klouda (C)

Sveza Daceva Filipova (C)

Stig Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Stig Johansson (L)

Åke Sundemar (L)

Andreas Nikkinen (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Peter Nilsson (KD)

Mats Granberg (S)

Olle Westling (S)

Terry Bergqvist (S)

Lena Sundberg (S)

Peter Sövig (S)

Christoffer Andersson (M)

Siwert Hjalmarsson (M)

Stellan Nilsson (V)

 

Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör

072-532 14 18

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

 

MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell