Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-01-24

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-01-24 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning

Carina Dalenius

3. Ekonomiskt utfall – information

4. Intern kontroll 2018

5. Internbudget 2019

6. Internkontrollplan 2019

7. Överföring av investeringar

Michael Olsson

8. Verksamhetsplan för Miljö- och byggförvaltningen 2019

9. Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

10. Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

11. Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet

Jessica Corneliusson och Martin Axelsson

12. Serviceinformation till förtroendevalda

Helene Evensson och Maria Kvarnbäck

13. Medborgarundersökning 2018 - information

14. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - information

Fredrik Werling

15. Kile 2:13 - ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus

16. Långegärde 1:81 - ansökan om strandskyddsdispens för restaurang

Karin Alexandersson

17. Norrkärr 1:17 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

18. Rossö 3:61 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

19. Tjärnöbo S:2 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga

Pär Höjman

20. Rossö 2:146 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Anna Wallblom

21. Baggeröd 1:18 ansökan om förhandsbesked för fritidshus

22. Kungbäck 1:39 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

23. Skee-Tånge 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

24. Hålkedalen 1:27 m fl, Starekilens småbåtshamn – information

Peter Buse

25. Berget 3 - ansökan om bygglov för murar och markutfyllnad

26. Norra Slön 1:36 och del av Erlandseröd 1:15 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad

27. Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för nybyggnad av receptionsbyggnad med restaurang

Ulf Hällstrand

28. Baggeröd 1:4 - ansökan om bygglov för lagerhall

29. Baggeröd 1:4 – tillsyn

30. Kyrkosund 1:152 komplementbyggnad (Attefall)

31. Pilen 4 - tillsyn

32. Strömstad 4:16 (Myren) - ansökan om bygglov för brygga

33. Ånneröd 1:47 – tillsyn

Ellen Andersson

34. Korsnäs 2:103 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning

35. Källvik 1:93 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus

36. Lervik 1:26 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

37. Rossö 2:313 - anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (Attefall)

38. Skogar 1:65 – tillsyn

39. Talgoxen 15 – tillsyn

Peter Andersen

40. Skogar 1:62 - tillsyn

41. Ånneröd 1:48 – tillsyn

Henrik Lindahl

42. Lilla Åseröd 2:17 - tillsyn

43. Delegations- och anmälningsärenden

44. Övriga ärenden

Strömstad 2019-01-15

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Henrik Lindahl, byggnadsinspektör

192 64


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell