Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-02-21

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-02-21 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Terése Lomgård

3. Folkhälsa och folkhälsoarbete – information

Christer Nilsson

4. Aktivitetsplan för räddningstjänsten 2019

Carina Dalenius

5. Ekonomiskt utfall – information

Carina Dalenius och Michael Olsson

6. Verksamhetsberättelse 2018

Marita Lindhav

7. Aktivitetsplan för administrativa avdelningen 2019

8. Digitalisering av handlingar

Mona Wrethman

9. Kontrollplan enligt livsmedelslagen för miljö- och byggnämnden

10. Tillsynsplan enligt alkohollagen för miljö-och byggnämnden

11. Tillsynsplan enligt miljöbalken och tobakslagen för miljö- och byggnämnden

Fredrik Werling

12. Korsnäs 2:103 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

13. Lommelands-Hälle 1:46 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad/garage

14. Rossö 1:145 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

15. Rossö 3:20 - ansökan om strandskyddsdispens för bryggor

Karin Alexandersson

16. Kile 1:114 - anmälan om att inrätta värmepump

17. Korsnäs 1:11 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

18. Tjärnöbo 1:43 - ansökan om strandskyddsdispens för enplanshus/garage

19. Öddö 1:24 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad, garage

Anna Kasurinen

20. Vammen 3:2 - Tolvmanstegen, samråd gällande nya 36 kV kablar till tre vindkraftsanslutningar

Elin Solvang

21. Aktivitetsplan för plan- och byggavdelningen 2019

Pär Höjman

22. Gilltorp 1:6 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

23. Ånneröd 1:20 och Ånneröd 1:41 - ansökan om bygglov för parkering - utgår

Ulf Hällstrand

24. Tärnan 2 - tillsyn

25. Veterinären 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Ellen Andersson

26. Öddö 2:283 – tillsyn

Shahad Hasnein

27. Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad samt rivning av affärs- eller kontorshus

28. Delegations- och anmälningsärenden

29. Övriga ärenden

Strömstad 2019-02-13

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Anna Kasurinen, miljö- och hälsoskyddsinspektör

191 48

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell