Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-03-21

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-03-21 kl 08.30 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Terése Lomgård

3. Folkhälsa och folkhälsoarbete - information

Carina Dalenius

4. Ekonomiskt utfall – information

5. Karin Alexandersson

6. Nord-Koster 1:59 - Ansökan om tillstånd att borra efter vatten

Erik Almhede

7. Blåmesen 13 – tillsyn av inomhusmiljö

Kristoffer Eklund

8. Vipan 17 – tillsyn av inomhusmiljö

Sofia Peräläinen

9. Naturvårdsplan - information

Anna Wallblom

10. Jordbruksmark – information

Pär Höjman

11. Kampetorp 1:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Ellen Andersson

12. Kile 1:113 - ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga

Peter Buse

13. Berget 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd, maskinrum, murar och markuppfyllnad

14. Kebal 1:33 - ansökan om bygglov för fritidshus och bastustuga samt murar och plank

15. Nord-Koster 1:100 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av hotell och pensionat

Ronny Andersson

16. Medby 1:36 – tillsyn

Henrik Lindahl

17. Skogar 1:50 – tillsyn

18. Delegations- och anmälningsärenden

19. Övriga ärenden

Strömstad 2019-03-12

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Erik Almhede, miljö- och hälsoskyddsinspektör

072-532 14 18

Kristoffer Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

192 04

Sofia Peräläinen, kommunekolog

194 04

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Pär Höjman, planeringsarkitekt

191 80

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

Henrik Lindhahl, bygglovsinspektör

192 64


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell