Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-09-12

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-09-12 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Carina Dalenius

3. Delårsbokslut

Michael Olsson

4. Mål och budget 2020

Christer Nilsson

5. Sotningstaxa

Fredrik Werling

6. Daftön 1:50 - ansökan om strandskyddsdispens för bod

7. Kungbäck S:8 - strandskyddstillsyn över förtöjningsbojar

Karin Alexandersson

8. Kile 2:22 - ansökan om tillstånd att borra eller gräva brunn

9. Ytten 2:12 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Anna Wallblom

10. Baggeröd 1:2 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

Ellen Andersson

11. Hålkedalen 1:67 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ladugårdsbyggnad

Ulf Hällstrand

12. Flåghult 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

13. Hällestrand 1:19 - tillsynsärende

14. Delegations- och anmälningsärenden

15. Övriga ärenden

Strömstad 2019-09-03

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell