Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-10-10

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-10-10 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

Michael Olsson och Mats Brocker

2. Arbetsmiljö - information

3. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Christer Nilsson

4. Ny organisation Skee - information

5. Systemledning - information

6. SOS alarm - information

7. IVPA (I väntan på ambulans) - information

8. Larmstatistik – 31 aug 2019 - information

9. Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten

Carina Dalenius

10. Ekonomiskt utfall – information

Fredrik Werling

11. Rossö 3:20 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Karin Alexandersson

12. Ylseröd 1:40 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

Elin Solvang

13. Nord-Koster 1:321 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och gäststuga – yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

Pär Höjman

14. Del av Korsnäs 2:6 m fl – detaljplan

Ellen Andersson

15. Kile 1:113 - ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga

Peter Buse

16. Spinnaren 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Ulf Hällstrand

17. Flåghult 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

18. Hällestrand 1:19 - ansökan om marklov för höjning av mark

19. Långegärde 1:81 - ansökan om bygglov för rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av lägenhetshotell och restaurang och komplementhus för cykeluthyrning

20. Skomakaren 44 - tillsyn

21. Skomakaren 44 – tillsyn

Rickard Augustsson

22. Nord-Koster 1:159 – tillsyn

Mona Wrethman

23. Ny taxa för livsmedel

24. Delegations- och anmälningsärenden

25. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Ellen Andersson, bygglovshandläggare

195 89

Rickard Augustsson, bygglovshandläggare

193 65


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell