Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-11-07

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-11-07 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Carina Dalenius

3. Internkontroll 2019- Delårsuppföljning

4. Håve 2:13, m fl - Tolvmanstegen – naturvårdskompensation

5. Ekonomiskt utfall – information

Mona Wrethman

6. Dagvattenpolicy

7. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Fredrik Werling

8. Gullnäs 1:4 - Stiftelsen Gullnäsgården, ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

9. Strömstad 4:16 - ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare

Karin Alexandersson

10. Lindholmen 1:7 - ansökan om strandskyddsdispens avseende bod på brygga

11. Långegärde 1:46 - Olovligt anläggande av brunn för vattenuttag

12. Nordby 2:61 - Ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

13. Rossö 1:117 - ansökan om strandskyddsdispens för byggnad

14. Stare 1:29 - ansökan om strandskyddsdispens för pontonbrygga

15. Tjärnöbo 1:37 - ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus

Elin Solvang

16. Resursbehovsutredning/tillsynsplan

Ellen Andersson

17. Del av Hogdal 2:22 – detaljplan

18. Norra Hålt 3:1 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Anna Wallblom

19. Kampetorp 1:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Peter Buse

20. Berget 3 – tillsyn

21. Berget 3 - ansökan om bygglov för uppförande/nybyggnad av murar, tillbyggnad med förråd under mark och nybyggnad maskinrum under mark samt markuppfyllnad

22. Nord-Koster 1:104 - komplementbyggnad (Attefall)

Ulf Hällstrand och Peter Buse

23. Linden 12 och Linden 13 - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 styck flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader

Ulf Hällstrand

24. Torparen 5 – tillsyn

Shahad Hasnein

25. Hällestrand 1:167 – tillsyn

Peter Andersen

26. Kile 1:103 – tillsyn

Hans Bernholdsson

27. Strand 1:188 – tillsyn

Amanda Tollesson

28. Genomgång av webbkarta - information

29. Delegations- och anmälningsärenden

30. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Anna Wallblom, miljöplanerare

193 79

Ellen Andersson, planeringsarkitekt

195 89

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Shahad Hasnein, bygglovshandläggare

195 87

Peter Andersen, byggnadsinspektör

194 23

Hans Bernholdsson, byggnadsinspektör

190 68

Amanda Tollesson, GIS-samordnare

196 40


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell