Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Miljö- och byggnämndens
ärendelista 2019-12-05

Miljö- och byggnämnden kallas till sammanträde
torsdag 2019-12-05 kl 08.30 i Kommunfullmäktiges sessionssal, för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerande

2. Kort rapport från respektive avdelning och Folkhälsorådet

Carina Dalenius och Cathrin Birath

3. Delårsrapport oktober 2019

4. Ekonomiskt utfall – information

Michael Olsson

5. Fastställande av sammanträdestider för 2020

6. Strömstads kommuns miljöpris år 2019 och Stadsmiljödiplomet år 2019

Fredrik Werling

7. Daftön 1:34 – strandskyddstillsyn

8. Lommelands-Mörk 2:13 - ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus

Karin Alexandersson

9. Tjärnöbo s:2 - Samfälligheten Tjärnöbo, ansökan om strandskyddsdispens för rivning av befintlig brygga samt anläggning av ny brygga

Jimmy Magnusson

10. Del av Kungbäck 1:21 m fl - detaljplan (Kungsviks Camping)

11. Kv Montören m fl - Västra Prästängen, detaljplan

Peter Buse

12. Långegärde 1:56 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

Ulf Hällstrand

13. Hajen 1 - tillsyn

14. Mekanikern 1 - ansökan om bygglov för ändrad användning och fasadändring

15. Sillen 10 - tillsyn

16. Strömstad 3:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av skolkök, matsal, idrottshall samt parkeringsplatser

Rickard Augustsson

17. Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pensionat/kontor

18. Kungbäck 1:16 - ansökan om bygglov för servicebutik, bostadslägenhet och parkeringsplats

19. Strömstad 4:16 och Strömstad 4:28 - Myren, ansökan om bygglov för nybyggnad av bryggor

Hans Bernholdsson

20. Stare 1:39 – tillsyn

21. Delegations- och anmälningsärenden

22. Övriga ärenden

Peter Sövig

Ulla Hedlund

ordförande

sekreterare

 

Ledamöter

Ersättare

Peter Sövig (S)

Bengt Simonsson Fröjd (S)

Lena Sundberg (S)

Leif Andersson (S)

Morgan Gutke (C)

Rikard Hermansson (C

Kerstin Karlsson (L)

Sture Fredriksson (L)

Bengt Bivrin (MP)

Mikael Johansson (MP)

Dag Wersén (M)

Lars-Erik Kristiansen (M)

Lars-Åke Karlgren (V)

Kerstin Eriksson (V)

Sven Nilsson (SD)

Ulf Johansson (SD)

Muhyettin Aslan (KD)

Jan Dahlhielm (KD)


Telefonlista

Michael Olsson, förvaltningschef

193 70

Marita Lindhav, administrativ chef

192 45

Carina Dalenius, controller

194 31

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Christer Nilsson, räddningschef

191 02

Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef

194 76

Fredrik Werling, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 49

Karin Alexandersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

193 34

Elin Solvang, plan- och byggchef

194 77

Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt

194 69

Ronny Andersson, verksamhetsansvarig, Byggenheten

194 26

Karolina Berggren, samhällsbyggnadsjurist

190 74

Peter Buse, bygglovshandläggare

193 96

Ulf Hällstrand, bygglovshandläggare

194 25

Rickard Augustsson, bygglovshandläggare

193 65

Hans Bernholdsson, byggnadsinspektör

190 68


MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Aya Norvell