MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hållbar utveckling – vår ledstjärna och strategi

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser som naturmiljö realkapital, infrastruktur, bebyggelse och mänskliga resurser. Resurserna måste förvaltas med helhetssyn och på ett sådant sätt att en god miljömässig, ekonomisk och social utveckling kan uppnås - för dagens och kommande generationer.

1.  Ekonomiska dimensionen - tillväxt/konkurrenskraft

Strömstads kommuns utveckling och grunden för välfärden beror i hög grad på tillväxten och utvecklingskraften hos näringslivet. Ett bra företagsklimat skapas av ett kreativt samhälle med rikt förenings- och kulturliv, bra skola, vård och omsorg samt goda boende- och livsmiljöer. Ideella och privata initiativ bidrar till samhällets utveckling. Det är viktigt att främja det befintliga näringslivet, det är lika viktigt att skapa förutsättningar för nyskapande och nyföretagande.

2.  Sociala dimensionen - människan/medborgarkraften

I Strömstads kommun finns goda förutsättningar för ett liv med hög livskvalitet. En viktig faktor för en positiv utveckling är jämlika förhållanden. Det gäller hälsa, förenings- och kulturutbud, i arbetslivet samt mellan män och kvinnor. Demokratiutveckling och medborgardialog är centralt för att göra invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen.

3.  Ekologiska dimensionen/miljön/den naturliga bärkraften

Vår miljö är en av våra viktigaste tillgångar, att vistas och uppleva vår storslagna kust, skärgård och ett varierade inland, värdesätts högt av boende och besökare. Tillgång till strandzonen liksom insatser för att bevara ekosystemens naturliga funktioner är centralt. Samtidigt måste vi arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Att planera för ett hållbart samhälle är en viktig uppgift – det ska vara lätt att leva hållbart i Strömstad.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck