HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hamnutveckling pågår

Strömstads hamn är klassad som riksintresse för sjöfarten. De senaste åren har stora investeringar gjorts i hamnområdet i och kring Myren samt vid färjeläget.

Strömstads hamn är den åttonde största passagerarhamnen i Sverige. Drygt 1,5 miljoner passagerare reste under 2019 på rutten Sandefjord-Strömstad. Det strategiska läget vid riksgränsen mot Norge (EU-gräns) gör att Strömstad hamn därtilll toppar den nationella statistiken för passagerare från icke EU-land.

Hamnen tillför intäkter i form av hamn- och hyresavgifter och är därmed viktig både för Strömstad och Sverige. De senaste årens investeringar i korthet:

  • Myren: Ny kaj och stationsbyggnad för Kustbevakningen (nationell myndighet), invigd i maj 2019. Här finns också nya utrymmen för gods till skärgården samt för bunkring av bränsle för yrkesfisket och annan yrkesjöfart).
    Investering: Cirka 66 milj kr varav närmare hälften återbetalas genom hyresintäkter (Kustbevakningen)
  • Färjeläget: För att kunna ta emot nya moderna och större fartyg uppgraderas färjeläget med bland annat förlängning och förnyelse av kajsida, ny ramp för fordonstrafik, nya pollare, nytt trapptorn och stabilisering av kajsidan. Färdigt till sommaren 2020. Uppgraderingsarbetet utförs samtidigt som färjetrafiken pågår med sex dagliga anlöp. Sedan augusti 2019 har världens största plug-in hybridfartyg (el-/dieseldrift) trafikerat färjeläget.
    Investering: Ny- och ombyggnad motsvarande cirka 160 miljoner kronor. Kostnaden återbetalas till kommunen av rederierna som trafikerar sträckan i enlighet med ett investeringsavtal om 20-årig avbetalningstid.


Fyra hamnområden

Strömstad hamn har i huvudsak fyra hamnområden med yrkessjöfart:

  • Norra hamnen med passagerartrafik till Koster och olika chartermål i svensk och norsk skärgård (Ångbåtskajen, Skärgårdsbåtsbryggan och Skeppsbrokajen).
  • Fiskehamnen i Södra hamnen med tilläggningsplats för yrkesfisket.
  • Torskholmen med färjeläge och angöring för internationell sjöfart.
  • Myrens hamnområde med kajplats och station för Kustbevakningen, Sjöräddningen samt godstrafiken till skärgården.

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck