HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Frågor och svar om färjeläget

Vilken är kalkylen för investeringen i färjeläget?

Investeringen i färjeläget bedöms kosta cirka 150 mkr var av kommunens andel är 3,25 mkr. (För att rampen ska bli mer universell och framtidsanpassad valde kommunens att med 3,25 mkr finansiera en breddning av rampen från 24 till 27 meter.)

Arbete utfört till och med april 2019 motsvarar cirka 102 mkr. Investeringskostnaden ska återbetalas av rederierna under 20 år med start 2019. För april var rederiernas återbetalningsbelopp cirka 102 – 3 milj = 99 milj (99/20 år x 12 månader)= 413 tkr.


Vilka är kommunens egna arbeten och andra uppköp i färjeläget och dess infrastruktur?

Kommunen har vissa kostnader för uppgraderingen av färjeläget utöver det som täcks av investeringsavtalet. De största posterna är den detaljplan som krävdes inför arbetet, upphandling av entreprenörer, tillståndsavgifter, besiktningar och intern projektledning. Hittills motsvarar detta drygt 2 miljoner kronor.

Vad är räntekostnaden för lånen till anläggningen?

Kapitalkostnadsavgifter och räntekostnader täcks av rederierna i enlighet med investeringsavtalet. Baserat på aktuella kapital- och räntekostnader faktureras rederierna i efterskott.

Det nya fartyget har eldrift men kan inte laddas i Strömstad – när kan det bli aktuellt?

När investeringsavtalet tecknades var det inte känt om det var behov av laddningsmöjlighet, eftersom fartyget ligger i hamn i endast 70 respektive 30 minuter, för hybriden i Strömstad. Color Line har senare meddelat att det är möjligt att ladda batterierna i Strömstads hamn och nödvändigt för att kunna driva fartyget på el in och ut ur Strömstads skärgård.

Kommunen har sökt medel för medfinansiering två gånger tidigare utan framgång och har nu en tredje ansökan om finansiering inne för prövning.

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck