MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

Kultur

MENY

Kulturhuset Skagerack

Fritidsgården

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, sällskapsspel, se på film eller vad som än passar dig. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats.

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat. Det innebär att verksamheten skall vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras.

Främjande förhållningssätt, vilket innebär att man tar positiva egenskaper och försöker förmera dessa.

Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen vilket innebär att inom fritidsgårdsverksamheten är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov.

Det är viktigt att vi har hela spektrat av barn och ungdomar alltifrån verksamhetsgrenar ( kultur – idrott-motor-musik –esport osv) och till olika socialklasser och mognadsstadier. Vi ska attrahera alla ungdomar.

Målgrupper; prioriterad målgrupp är högstadie- och gymnasieungdomar.

Demokratifrågor; verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen.

Mötesplatser; här behöver fritidsgården arbeta både med fysiska och virtuella miljöer.

ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk) här är vi en del i pusslet kring våra barn och unga för att skapa en bra livsmiljö.

Verksamhetsinriktning; musik, motor, spontanidrott, öppen verksamhet, kulturverksamhet, e-sport, skate. Viktigt att vi har en så komplett uppsättning som möjligt och som hela tiden förändrar sig efter efterfrågan.

Samverkan; vi måste arbeta med den lilla kommunens fördel att vara en kugge tillsammans med skola, sociala, föreningsliv.

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, sällskapsspel, se på film eller vad som än passar dig. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats.

Fritidsgården hittar du mitt i centrum, i kulturhuset.

Öppettider

Tisdag: 16.00-21.00
Onsdag: 16.00-21.00
Torsdag: 16.00-21.00
Fredag: 16.00-22.00
Söndag: 16.00-21.00

Kontakt

Föreståndare
Jan-Vidar Seljegren
0526-195 76

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: 2019-02-27 av Maria Alfredsson