Kulturhusetföreningen Skagerack

Kulturhusföreningen skagerack

För att var och en i Strömstad med intresse för någon form av kultur, ska kunna göra sig hörd och samarbeta med tjänstemän och politiker i Strömstads utveckling, krävs att vi är organiserade. Därför har denna förening bildats.

Föreningens syfte är att ”i samverkan med Strömstads kommun utveckla en levande mötesplats.… Föreningens värdegrund är öppenhet, demokrati, jämställdhet och mångfald” (ur stadgarna).

Vår vision för ett önskat kulturhus samt stadgar för föreningen hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om medlemskapet:

  • Medlemskap är öppet för alla privatpersoner, föreningar och juridiska personer med kulturell inriktning som delar föreningens syfte och värdegrund - öppenhet, demokrati, jämställdhet och mångfald.
  • I mars varje år hålls ett årsmöte då alla medlemmar är välkomna att närvara och rösta om styrelse, verksamhetsplan och andra viktiga frågor. Vi har även ett medlemsmöte på hösten. Tillsammans formar vi denna förening!
  • Att vara medlem i Kulturhusföreningen Skagerack innebär att du kan vara med och påverka husets framtid på ett konkret sätt genom vår plats i kulturhusrådet.

Så blir du medlem:

  • Betala medlemsavgiften 100:- på swish 123 499 05 29 / bankgiro 558-5369
  • Ange ditt namn och din mailadress. Du samtycker därmed att vi lägger in dig i ett vårt medlemsregister.

Bakgrund:

  • Allt sedan aktivitetshallen i Strömstad var under planering och visade sig gälla endast sport, har ett offentligt samtal pågått kring var kulturen ska få sin plats.
  • Efter ett par medborgarförslag och ett offentligt möte på Skagerack 2014 skapades det löst sammanhållna nätverket Kulturhusgruppen, med uppdrag från politikerna att ta reda på kulturens behov i Strömstad. Vi argumenterade för ett kulturhus och föreslog så småningom Skagerack, med ritningar, målsättningar och bifall från olika kulturaktörer i Strömstad.
  • För att förstärka vad vi menade genomförde vi 2016 ”Tittskåpet”; ett möjligt kulturhus uppstod i verkliga livet för en kväll. Det blev överfullt. Strömstad visade att man ville få komma in i in i huset, med kultur.
  • Senare samma år fattade kommunen beslutet att göra Skagerack till Kulturhus och i december 2016 bildades Kulturhusföreningen Skagerack.
  • Sedan dess fortsätter vi att lyfta det vi anser viktigt vad det gäller kulturens plats i Strömstad och framför allt i det kulturhus som nu håller på att växa fram. Genom att ingå i kulturhusrådet har vi en direkt påverkan i detta.

Hela denna utveckling går att följa på https://www.facebook.com/stromstadskulturhus/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelsen för 2018 består av

Olle Tillquist (ordförande), José Palomino (vice ordförande) Karin Björk (kommunikatör) Berit Olsson Tillkvist (kassör), Marie Persson (sekreterare), Marie-Louise Mattila, Tove Hedin, Hierlyn Freimar och Camilla Hedin (ordinarie ledamöter) samt Anders Ådin och Heidi Caroline Nyström (supplanter)

Kontakt

www.facebook.com/stromstadskulturhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordförande Olle Tillquist

Kommunikatör Karin Björk, 0702 975 916,

karin@karinbjork.se