Aktiviteter på fritidsgården.

Fritidsgården - INFORMATION & ÖPPETTIDER

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, besök vårt e-sportrum, spela sällskapsspel, se på film eller var med på någon av alla våra spännande kurser. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats. Fritidsgården ligger i Aktivitetshallen uppe på Strömsvallen.

Öppettider fritidsgården i Aktivitetshallen

Tisdag

15.00 - 18.00 4:e -6:e klass

18.00 - 21.00 7:e klass - gymnasiet

Onsdag

15.00 - 18.00 4:e -6:e klass

18.00 - 21.00 7:e klass - gymnasiet


Torsdag

15.00 - 18.00 4:e -6:e klass

18.00 - 21.00 7:e klass - gymnasiet


Fredag

16.00 - 20.00 4:e -6:e klass

18.00 - 22.00 7:e klass - gymnasiet


Söndag

16.00 - 21.00 4:e -gymnasiet


 


Håll koll!

Fritidsgården finns även digitalt på en plattform som heter Discord. Tanken vi har är att den digitala fritidsgården ska fungera ungefär på samma sätt som den fysiska. Där finns olika rum man kan gå in i. Man kan välja om man vill prata via skrift eller i tal. Vi kan kolla på film tillsammans, spela tillsammans eller hitta på andra saker. Den digitala fritidsgården på discord följer de fysiska fritidsgårdarnas öppettider.

Det du som ungdom behöver göra är att ladda ner en app till din telefon den är gratis, eller så går det att använda dator. Du behöver då skapa ett konto och sedan följa länken för att hitta fritidsgårdens officiella discord. https://discord.gg/7nUzNTtXfp Länk till annan webbplats.

 

Verksamheten

Fritidsgårdsverksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat. Det innebär att verksamheten skall vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras.

Främjande förhållningssätt, vilket innebär att man tar positiva egenskaper och försöker förmera dessa.

Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen vilket innebär att inom fritidsgårdsverksamheten är unga medskapande och producerande av sin egen fritid med stöttning från personal. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och grupp­verksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov.

Det är viktigt att vi har hela spektrat av barn och ungdomar alltifrån verksamhetsgrenar (kultur, idrott, motor, musik, esport och så vidare) till olika socialklasser och mognadsstadier. Vi ska attrahera alla ungdomar.

Målgrupper

Prioriterad målgrupp är mellanstadie och högstadieungdomar.

Demokratifrågor

Verksamheten skall vara en skolning i demokratiprocessen.

Mötesplatser

Här behöver fritidsgården arbeta både med fysiska och virtuella miljöer.

ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk)

Här är vi en del i pusslet kring våra barn och unga för att skapa en bra livsmiljö.

Verksamhetsinriktning

Musik, motor, spontanidrott, öppen verksamhet, kulturverksamhet, e-sport, skate. Viktigt att vi har en så komplett uppsättning som möjligt och som hela tiden förändrar sig efter efterfrågan.

Samverkan

Vi måste arbeta med den lilla kommunens fördel att vara en kugge tillsammans med skola, sociala, föreningsliv. Just nu pågår ett projekt (Stärkta Bibliotek) i Strömstad, som ska väcka lust hos unga att läsa, berätta och skapa. Projektet genomförs av biblioteket ihop med fritidsgården. Stärkta Bibliotek kan förstärka de aktiviteter som redan pågår och bidra med fler. 

Kom till fritidsgården och spela biljard, pingis, sällskapsspel, se på film eller vad som än passar dig. Fritidsgården är en plats för dig som ungdom, där du kan slappna av efter skolan och träffa vänner, nya som gamla. Under öppettiderna finns det alltid fritidsledare på plats.


Fritidsgården hittar du i Aktivitetshallen på Strömsvallen.