HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Fakta om näringslivet

Strömstads näringsliv har under det senaste decenniet präglats av stark tillväxt tack vare det geografiska läget nära gränsen till Norge och den attraktiva kustmiljö som utgör en magnet för besöksnäringen.

Historiskt sett har fisket och tillverkningsindustrin varit dominerande näringar i Strömstad. Den kreativa småföretagaranda som präglar näringslivet idag har vuxit fram ur den strukturomvandling genomfördes i Strömstad under 1990-talet. Fisket och tillverkningsindustrin är än idag livfulla branscher; fiskeflottan har minskat men arbetar offensivt med att utveckla ett hållbart fiske. Tillverkningsindustrin sysselsätter närmare 300 personer.

Motorn i Strömstads näringsliv är besöksnäringen i vid mening, vilket inkluderar båda upplevelsebaserade verksamheter och handel. Andra starka branscher är kunskapsföretag, hantverk, service- och tjänster samt marina och maritima näringar. Alla dessa har dock starka kopplingar till besöksnäringen som servicefunktioner såsom transporter, underhåll, bevakning, hantverk, banker, revisorer, arkitekter etc. Besöksnäringen sysselsätter därmed indirekt många mindre företag i kommunen.

Nyföretagandet har varit högt under hela 2000-talet. I Strömstad finns i nuläget cirka 1500 företag. Detta i kombination med handelns höga omsättning har bidragit till att Strömstad under de senaste åren fått mottaga en mängd utmärkelser ser som:

  • 2:a plats i Årets nyföretagarkommun 2013
  • Årets turistkommun 2007, 2009 & 2010,
  • Årets nyföretagarkommun 2009,
  • Årets företagarkommun i Västra Götaland 2010 samt
  • Bästa tillväxt i Västra Götaland 2010.

KONTAKT

Näringslivsutvecklare
Hans Friberg
Strömstads kommun
0526-191 69
072-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-12-11, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Hans Friberg