HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Var med och utveckla Strömstad!

Glödlampa med ruta där det står var med och utveckla Strömstad.

En av Sveriges största hamnar för yrkessjöfart, miljöteknik i framkant inom vatten och avlopp, en gästhamn i toppklass och en ny avfallsplan att omsätta i handling. Nu söker vi verksamhetschefer som kan stärka hållbarheten och utveckla vår tekniska verksamhet till nästa nivå!

Vi omorganiserar vid tekniska förvaltningen och söker nu två utvecklingsinriktade chefer och samhällsbyggare med siktet inställt på leverans av kommunal service till högsta kvalitet. Som verksamhetschef leder och utvecklar du det strategiska arbetet inom det kommunaltekniska området, området för teknisk infrastruktur respektive VA, renhållning och fjärrvärme. Målfokuserad och systematisk verksamhetsutveckling, ledning och styrning blir ditt huvudsakliga uppdrag.

Din arbetsplats

Din arbetsplats blir Tekniska förvaltningen vid Strömstads kommun med ansvar för drift och underhåll samt nyanläggning av gator, parkeringar och allmänna platser, kommersiella hamnar och småbåtshamnar, vatten och avlopp, renhållning och återvinning. Förvaltningen har drygt 50 anställda och har sin verksamhet i lokaler vid Strömstads södra utfart. Vi söker:

 

Verksamhetschef för enheterna Hamn, Gata och park samt Service och inköp

Verksamheten är den skattefinansierade delen av Tekniska förvaltningen och består av tre enheter: Gata och park, Hamn samt Service och inköp.


I arbetet ingår att leda och utveckla det strategiska arbetet inom kommunens hamnar. Du ansvarar för att säkerställa en god infrastruktur samt för utveckling av vackra och tillgängliga allmänna torg och parker inom kommunen. Verksamheten omfattar drift av större investeringsprojekt som förutsätter att du har erfarenhet av projektledning, styrning och budgetuppföljning. I uppdraget ligger också att leda och utveckla arbetet med inköp och distribution av förbrukningsmaterial, post- och varudistribution.

Mer om hamnstaden Strömstad

Verksamhetschef för enheterna Vatten och avlopp och Renhållning

Verksamheten är den taxefinansierade delen av Tekniska förvaltningen och består av de två enheterna Vatten och avlopp samt Renhållning.

I arbetet ingår att leda och utveckla det strategiska arbetet med att säkerställa vattenförsörjning och avloppshantering för kommunens invånare och besökare samt insamling av hushållssopor, avfallshantering och återvinning. Ansvaret omfattar även till en mindre del fjärrvärmeproduktion. Verksamheten omfattar större investeringsprojekt som förutsätter att du har erfarenhet av projektledning, styrning och budgetuppföljning.

Mer om Strömstads nya vatten- och avloppsreningsverklänk till annan webbplats

Sök jobbet redan idag!

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-07-10, Robin Lantz

SIDANSVARIG: Hans Friberg