HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Utveckling av de maritima näringarna

Tillväxt Norra Bohuslän

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maritim näringslivsstrategi

Under hösten 2016 antar kommunerna inom TIllväxt norra Bohuslän en gemensam marin näringslivsstrategi. Den kommer att inarbetas i den övergripande näringslivsstrategin med utvecklingsplaner för näringslivet i Strömstad.

Läs hela marina näringslivsstrategin här.länk till annan webbplats (pdf, 4 MB)

Fortsatt projekt kring de marina näringarna: Maritim utveckling i Bohuslän

Ett nytt projekt med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond har beviljats Tillväxt Norra Bohuslän. Projektet löper över 3 år och har en total budget på drygt 9 miljoner kronor. Projektet ska stötta och skapa goda förutsättningar åt de maritima näringarna i Bohuslän.

Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner) ska under 3 år driva projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB). MUB är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Norra Bohuslän, Göteborgs Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum och det Maritima klustret i Västra Götaland. Projektet syftar till att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

Arbetet kommer att fokuseras runt maritim turismutveckling men även involvera företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Innovationsarenan kommer att vara central i projektet, där ges möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter via affärs- och produktutveckling i samverkan med andra företag, forskning och offentliga aktörer. Många olika insatser kommer göras inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel.

Vill du veta mer?
Kontakta turistchef Åsa Massleberg, asa.massleberg@stromstad.se eller kommunens näringlivsutvecklare Hans Friberg, hans.friberg@stromstad.se.

www.tillvaxtbohuslan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

logotype EU
Maritima löustret i Västsverige
logotype VGR

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-15, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Hans Friberg