HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Näringslivsstrategin antagen!

Under mars antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för Strömstad. Strategin är framtagen i ett samarbete mellan det lokala näringslivet och Strömstads kommun. Under året kommer ett flertal arbetsgrupper ta fram konkreta handlingsplaner för att uppnå strategins syfte och mål.

En utvecklingsdag på Daftö Resort i var startskottet på jobbet med en ny näringslivsstrategi. På plats fanns representanter från ett 20-tal företag liksom tjänstemän och politiker från samtliga förvaltningar.

Peter Dafteryd och Ronnie Brorsson hälsade ett 50-tal deltagare välkomna till upptakten. Moderator var Per Sandgren, Arena för Tillväxt. Efter en inledande analys där den på många områden positiva utvecklingen för Strömstads kommun lyftes fram, fick deltagarna själva nysta i styrkor och svagheter i vår kommun.

Stabil inflyttning, relativt höga födelsetal, god sysselsättning, hög byggtakt och omsättningsökningar inom näringslivet är exempel på en positiv lokal utveckling. På minussidan hör vikande kunskapsresultat och en jämförelsevis hög andel elever som efter grundskolan inte har behörighet till gymnasiet. Brist på bostäder och försämrad kollektivtrafik fanns också på minussidan.

Framgångsfaktorer

Andra halvan av mötet ägnades åt en kraftsamling för att identifiera de viktigaste spåren i den nya strategin. Vilka områden ska fokuseras och vad är viktigt för att få till en bra strategi som kan hjälpa oss att åstadkomma det vi vill uppnå?
– Samarbetet gynnas av om kommunen ser sin roll och uppdrag som ett vidare uppdrag än att bara leverera välfärdstjänster, dvs ser sig som en del i en större helhet. Det måste också finnas ordning och reda, en struktur på arbetet, påtalade Per Sandgren.

Fem områden i fokus

Fem intressanta fokusområden att fördjupa i den blivande strategin vaskades fram:

  • Varumärket Strömstad
  • Näringsliv och företag
  • Bygga Bo
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Skola, utbildning och kompetensförsörjning

KONTAKT

ar.4.7416f65715741265251179e6.html


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm