MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Företagsbesök hos Bravida – efterfrågan ökar och företaget nyrekryterar

Utvecklingsarena Strömstad har besökt Bravida i företagets lokaler på Prästängen. Såväl reflektioner om det gångna året, som tankar om framtiden stod på agendan. Avdelningschef Johan Börjesson berättade bland annat om nya tillväxtområden och inriktning för att hitta och säkra rätt kompetens.

På plats mötte avdelningschef Johan Börjesson upp för att berätta om verksamheten, Utvecklingsarena Strömstad representerades av projektledare Anja Sonerud samt näringslivsansvarig i Strömstad kommun Richard Holm.

– Den största delen av våra uppdrag har koppling till gränshandel, så pandemin och stängd gräns till Norge har slagit hårt inte bara mot gränshandeln men även mot underleverantörer. Det är med stor lättnad vi ser att efterfrågan på våra tjänster inom el nu ökar – detta i takt med att restriktioner släpper och gränsen gradvis öppnar, säger Johan Börjesson.

Ett lokalt företag inom el, VS och ventilation

Bravida i Strömstad har 23 anställda och företagets huvudgrenar är el, VS och ventilation. Företaget har ett starkt fokus på hållbara elanläggningar som installeras med miljövänliga lösningar och säkrar minimal energiförbrukning. Hållbarhet och energieffektivisering är viktiga byggstenar i arbetet. Företaget jobbar framför allt i Strömstad men har uppdrag ända ner till Sotenäsområdet. Bravida jobbar hela tiden framåtriktat och nämner både solpaneler och laddstolpar för el-bilar som tillväxtområden. Marknaden efterfrågar ständigt nya lösningar, vilket gör att verksamheten utvecklas. Bravida i Strömstad är en del av Bravidakoncernen som i sin tur är Nordens största installationsföretag med en rad inriktningar inom teknik och funktioner för att fastigheter ska fungera optimalt.

Det gångna året har inneburit en omställning till mer digital dialog för Bravida, de byggmöten som genomförs inför nya uppdrag har övergått till att bli digitala. Johan nämner att detta får flera positiva sidoeffekter, både för miljön genom minskat resande samt att det effektiviserar arbetet och sparar tid.

Något som lyftes fram under besöket var lokala nätverk för samverkan och dialog, en spännande möjlighet för att gemensamt stärka det lokala näringslivet – ett behov som Utvecklingsarena Strömstad tar med sig i sitt vidare arbete.

Framtidens kompetens

– Vi har flera anställda som varit i företaget länge, Bravida hette tidigare Åhlunds elektriska och nyligen avtackades en kollega som varit anställd i 52 år. Nu är vi i en fas där efterfrågan ökar och för att nyrekrytera har vi funnit en väg som vi är mycket nöjda med, berättar Johan.

Bravida har ett aktivt samarbete med Strömstad Gymnasium genom ”El- och energiprogrammet”. Yrkesprogrammet innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL) som äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Bravida är ett av de företag som erbjuder lärlingsplatser till dessa elever. Företaget sitter även med i utbildningens programråd och bjuds då in till regelbundna möten med skolan för dialog runt utbildningens utformning och innehåll. Kompetensförsörjning är centralt för ett robust näringsliv och Utvecklingsarena Strömstad jobbar i tät dialog med både näringsliv och skola för att säkra framtidens kompetens utifrån företagens behov.

– Att få företagens bild av hur yrkesutbildningar bidrar med kompetens är mycket värdefullt, och just det faktum att de får möjlighet att påverka utbildningens innehåll gör att utbildningen svarar upp mot näringslivets behov, säger Richard Holm.

– Att vi erbjuder lärlingsplatser ger företaget en möjlighet att lära känna eleverna och bidra till att de utvecklas. För vår del är de utexaminerade lärlingarna en förutsättning för att lyckas rekrytera, säger Johan.

I dessa dagar rekryteras två tidigare lärlingar och välkomnas som anställda hos Bravida.

Företagsbesök

Kommunen och Utvecklingsarena Strömstad gör gärna företagsbesök, dessa syftar till att stärka dialogen mellan Strömstads kommun och näringslivet. Vill ditt företag ha besök? Ta kontakt med Richard Holm, näringslivsansvarig, richard.holm@stromstad.se eller Anja Sonerud, projektledare Utvecklingsarena Strömstad anja.sonerud@stromstad.se.

På bild: André Malm och Lars Gunnar Edholm, viktiga medarbetare som är med och tar Bravida i Strömstad vidare framåt.


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm