HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Fakta om näringslivet

Gränshandel och en stark besöksnäring skapar goda förutsättningar för företagande. Vi välkomnar stora som mindre företag att ta plats i Strömstads växande näringsliv.

Strömstads näringsliv har under det senaste decenniet präglats av stark tillväxt tack vare det geografiska läget nära gränsen till Norge och den attraktiva kustmiljö som utgör en magnet för besöksnäringen.

Sedan slutet av 1700-talet har saltstänkta upplevelser och kurortslivet lockat besökare till Strömstad. När det gäller mer traditionellt näringsliv finns stolta traditioner i fiske, stenbrytning och småskalig industriproduktion. Idag är handeln och besöksnäringen de dominerande näringarna.

Strömstad är Sveriges främsta gränshandelsort och handeln genererar ett stort antal besökare året runt. Gränshandeln beräknas omsätta cirka 8 miljarder kronor årligen, vilket innebär 21 miljoner kronor varje dag året runt.

Besöksnäringen är lika framgångsrik med ett stort utbud av hotell, campingplatser, gästhamnar etc. Besöksnäringen bidrar inte bara till ett stort antal direkta arbetstillfällen, utan ger också underlag för en rad servicefunktioner som transporter, underhåll, bevakning, hantverkare med flera och sysselsätter därmed många mindre företag i kommunen.

Tillsammans med våra grannar, Tanum i söder och Halden, Sarpsborg och Fredrikstad i Norge, bildar vi en mycket intressant tillväxtregion. Det växande näringslivet har fortsätter att tillföra kommunen nya invånare.

Nyföretagandet har varit högt under hela 2000-talet. I Strömstad finns i nuläget cirka 2 000 företag.

Attraktiv boende- och företagsmiljö

Strömstad erbjuder livskvalité i form av goda boendemiljöer, trygghet, en god arbetsmarknad och möjligheter till en aktiv fritid. Samtidigt som vi välkomnar nya medborgare att komma för att bo och verka i Strömstads kommun bygger vi bostäder och satsar på samhällsservice som aldrig förr.

Ett expansivt näringsliv i en stark tillväxtregion 

Strömstad har ett strategiskt läge med närhet till en av Norges mest expansiva regioner Östfold med en befolkning på cirka två miljoner invånare. Strömstad ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion med Halden, Sarpsborg, Fredrikstad och Tanum. Drygt 12 procent av Strömstads arbetskraft arbetar i Norge.

Kommunen har en hög sysselsättningsgrad, arbetslösheten i kommunen är relativt sett låg.

Goda kommunikationer

Via motorvägen E6, som passerar genom kommunen, nås Oslo på drygt en och Göteborg på drygt 1½ timme. Motorväg finns hela vägen till Malmö och Köpenhamn. Strömstad trafikeras även av ett antal kommersiella långfärdsbussar som kör mellan Oslo och Göteborg.

Tågtrafik via Bohusbanan och regionala expressbussar kopplar ihop Strömstad med övriga Bohuslän ner till Göteborg. Gränspendeln utgör en värdefull kollektiv förbindelse mellan Strömstad och Oslo.

Två färjelinjer mellan Strömstad och Sandefjord väst om Oslo transporterar ca 1, 2 miljoner passagerare varje år. Färjor förbinder också Strömstad med Koster och Kosterhavets nationpark samt med Skärhalden på ögruppen Hvaler i Norge.

Kontakt

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter
0526 - 190 00
kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef
0526 - 191 54 kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10 mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Richard Holm
Näringslivsutvecklare
0526- 191 69
richard.holm@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-18, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm