KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Egenkontroll och HACCP

Håll koll på rutinerna genom egenkontrollprogram

Egenkontroll i livsmedelsanläggningar

Den som driver ett livsmedelsföretag skall utöva egenkontroll över sin verksamhet. Den ska vara anpassad efter den verksamhet som företaget har. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten (t ex genom korrekt märkning).

För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt krävs att varje företag tar fram rutiner som beskriver hur man arbetar med olika frågor. Som tillverkare eller säljare tar Du ansvar för att dina produkter uppfyller kraven på hygien och redlighet.

En fungerande egenkontroll ger dina produkter en kvalitet som Du med säkerhet kan stå för. Lagstiftningen syftar till att ge konsumenten säkra livsmedel. Maten ska vara ofarlig och innehålla det som utlovas.

I ditt företag ska du bygga upp ett kvalitetssystem för egenkontroll. Det är en mycket viktig del av företagets totala kvalitetssäkring, rutinerna i systemet skall vara baserat på:

  • God hygien och produktionspraxis (GHP)
  • Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP)

Egenkontrollen ger säkra livsmedel

Livsmedelshanteringen är aldrig riskfri ur mikrobiologisk synpunkt. Bakterier kan växa till och livsmedel kan förorenas på många olika sätt. Egenkontrollens syfte är att minska riskerna genom att så tidigt som möjligt i hanteringen sätta in vettiga kontroller och åtgärder.

Det är inte lätt att göra ett egenkontrollprogram. En förutsättning för att kunna skapa ett fungerande egenkontrollprogram är ha kunskaper i livsmedelshygien.

Till hjälp att bygga upp ett system kan finnas branschvisa riktlinjer, till exempel för restaurang, butik m m. Har Du aldrig fått någon utbildning i det eller känner dig osäker bör Du utbilda dig. Miljö- och byggförvaltningen kan ge råd och informationsmaterial om livsmedelshygien.

Oavsett om en verksamhet ska registreras så ska samma mål uppfyllas, det vill säga säkra livsmedel.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg