Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Registrering av livsmedelsanläggning

Alla livsmedelsanläggningar i Strömstads kommun ska registreras hos miljö- och byggförvaltningen. Vi behöver din anmälan i god tid, senast två veckor innan du startar.

Tänk på att du inte får öppna din verksamhet innan du registrerat din livsmedelsanläggning hos oss på miljö-och byggförvaltningen. Tidigast två veckor efter att du anmält din verksamhet får du starta den. Företag som startar utan att ha anmält bryter mot livsmedelslagen och vi är då skyldiga att göra en åtalsanmälan.

När vi fått in din anmälan handlägger och registrerar vi den. Du får sedan en bekräftelse på att din livsmedelsverksamhet är registrerad hos oss. Några veckor efter att du startat kommer vi ut för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Om verksamheten inte uppfyller kraven kan den, eller delar av den, förbjudas till dess att bristerna åtgärdats.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Här hittar du miljö- och byggnämndens taxor för 2023 Länk till annan webbplats.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg