Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Så mycket kostar det att ha en livsmedelsanläggning

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att företagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka myndighetens kostnader för kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Timtaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgift för prövning av godkännande

Ett fåtal verksamheter (animalieanläggningar som t.ex. mejeri, slakteri m.m.) måste prövas för godkännande. Avgiften för prövning av ansökan om godkännande är samma som den årliga kontrollavgiften

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra kontroll ingår inte i den årliga kontrollavgiften utan finansieras genom timavgifter. Detta är aktuellt om det finns brister i livsmedelsföretagets verksamhet som kräver ytterligare en inspektion - en extra kontroll - för att se att bristerna har åtgärdats.

Det är verksamhetsutövaren som kommer att debiteras för den extra kontrollen genom timdebitering. Denna timdebitering kan även bli aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Driva livsmedelsföretag

Taxa för offentlig livsmedelskontroll Länk till annan webbplats.


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg