HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Yrkesmässig hygienisk verksamet

Om du funderar på att starta en verksamhet med hygienisk behandling i någon form kan en anmälan till miljö- och hälsoskyddsavdelningen behöva göras. Ta gärna kontakt med oss på avdelningen innan du startar upp.

Vissa hygieniska behandlingar samt bassängbad och solarier är anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att du måste anmäla din verksamhet till oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det är vi som sedan utför tillsyn över dessa verksamheter.

Verksamheter som är anmälningspliktiga är följande

  • Stickande och skärande behandling, som till exempel tatuering, ytliga injektioner, fotvård eller annan behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta
  • Bassängbad, bubbelpooler eller floatingtankar som upplåts åt allmänheten
  • Solarier för allmänheten

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan planerad uppstart av verksamheten.

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: