MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Aktiviteter som stärker

KSAU med företagare

Bild från april månads "KSAU on tour"- Ett återkommande dialogmöte mellan politiker, tjänstemän och företag i Strömstad.

Utvecklingsarena Strömstad utför lokala aktiviteter i syfte att öka kunskap, väcka intresse och främja utveckling. Det är också ett sätt att väcka engagemang, knyta kontakter, stärka samarbeten samt förmedla och samla in information.

Utvecklingsarena Strömstad arbetar i en flernivåsamverkan med nationella, regionala och lokala aktörer. En form som vi försöker att tillämpa i allt vi gör. Vi genomför aktiviteter för att öka kunskap, väcka intresse och främja utveckling, bland annat genom seminarium, utställningar, projekt, uppsökande verksamhet, enkäter och samverkan i arbetsgrupper.

Axplock av aktiviteter 2021

Sommarutställning - Strömstads utvecklingsresa - dåtid, nutid och framtid. Totalt 1000 besökare från 140 platser och 77 kommuner i Sverige.

Digital marknadsföringskampanj inför sommar 2021 med mål att nå en ny svensk kundgrupp. Ett samarbete mellan
kommunen, närningslivet och turistrådet.

Digitalt seminarium Vägen till en hållbar destination. Informastion om aktuella satsningar och projekt.

Ung Drive Academy Enteprenörskola för ungdomar.

Platsutvecklingsprojekt, BID-modellen - finansiering från Västra Götalandsregionen, en av totalt sex BID-projekt inom VGR. Målsättning att skapa en samverkansplattform. Uppstart Strömstad och Co.

Strategiskt kompetensförsörjning Fyrbodals kommunalförbund - Projektsamverkan med fokus på kompetensförsörjning i Strömstad/Norra Bohuslän.

Samverkan - Tillväxt och utvecklande - samverkan mellan tillverkande företag, Norra Bohuslän. Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans stad och IUC Väst industriellt tillverkningscentrum.

Besök av arbetsmarknadsministern - Eva Nordmark besökte Strömstad. Mötte politiker och tre företag från handel och marina näringar.

Framtidens Kompetens - Koko, en interaktiv utställning. Gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge med bland andra Innovatum Science Park.

Vägen till en hållbar destination - seminarium med externa medverkande var Almi väst, Fenixz, Energirådgivarna, Kosterhavets nationalpark och UF-företag.

KSAU on tour - Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstepersoner möter företag och för en dialog om hållbarhets -och kompetensförsörjningsfrågor.

Marin kunskapsdag - Politiker och tjänstemän fick vara med forskare på Tjärnö marina laboratorium ut på havet. Marin närninngslivsutveckling i fokus.Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Richard Holm