Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Axplock av aktiviteter 2021

Nedan följer kortfattad information om ett antal aktiviteter som genomfördes under 2021.

Sommarutställningen Strömstads utvecklingsresa - dåtid, nutid och framtid. Totalt 1000 besökare från 140 platser och 77 kommuner i Sverige.

Digital marknadsföringskampanj inför sommar 2021 med mål att nå en ny svensk kundgrupp. Ett samarbete mellan kommunen, närningslivet och turistrådet.

Digitalt seminarium "Vägen till en hållbar destination", information om aktuella satsningar och projekt.

Ung Drive Academy, enteprenörskola för ungdomar.

Platsutvecklingsprojekt med finansiering från Västra Götalandsregionen. En av totalt sex BID-projekt (Business Improvement District) inom VGR. Målsättningen är att bilda och etablera ett utvecklingsbolag. En interimstyrelse är etablerad och går under namnet Strömstad och Co.
Läs mer om projektet

Strategisk kompetensförsörjning genom projektsamverkan med Fyrbodals kommunalförbund.

Samverkan för tillväxt och utvecklande med tillverkande företag i Norra Bohuslän, Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans stad och IUC Väst industriellt tillverkningscentrum.

Besök av arbetsmarknadsministern. Eva Nordmark besökte Strömstad. Mötte politiker och tre företag från handeln och marina näringar.

Framtidens Kompetens. Den interaktiva utställningen Koko genomfördes i Strömstad med fokus på gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Här var bland andra Innovatum Science Park delaktiga.

Vägen till en hållbar destination, ett seminarium med de externa medverkande Almi väst, Fenixz, Energirådgivarna, Kosterhavets nationalpark och UF-företag.

KSAU on tour är ett dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstepersoner och företag där hållbarhetsfrågor och kompetensförsörjningsfrågor står i fokus. Detta inleddes under 2021 och har fortsatt under 2022. Dialogmötena finns samlade under näringslivsreportage

Marin kunskapsdag där politiker och tjänstemän får vara med forskare på Tjärnö marina laboratorium ut på havet. Här står marin närninngslivsutveckling i fokus.
Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Linda Smith

SIDANSVARIG: Richard Holm