MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30
Växel 0526-190 00Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utvecklingsarena Strömstad

Foto över Strömstads hamn.

Välkommen till Utvecklingsarena Strömstad med fokus på Kraftsamling – Kompetens – Näringsliv! Besök oss digitalt eller fysiskt, vi finns i före detta sjukhusbyggnaden, på Västra Hamngatan 11.

Omställnings- och utvecklingsarbetet syftar till att lindra utsattheten för de företag och enskilda som drabbats av effekterna av coronapandemin. Det ska också bygga motståndskraft mot evetuella nya kriser. Verksamheten syftar till att stärka, bredda och rusta näringslivet i omställning och utveckling. Företag får vägledning till rätt aktörer där de både kan få hjälp i ett akut skede och kompetensutveckling, men även affärscoachning för att bredda och utveckla sin verksamhet. Kontoret erbjuder även vägledning vid nystart av företag och vid etableringar. Vi jobbar aktivt för att stärka lokala samarbeten och söka projekt som bidrar till utveckling.
Läs mer om det på sidan Vägar vidare - för dig som företagare.

Den enskilde kan träffa en studievägledare eller komma i kontakt med en arbetsmarknadskonsulent för att få hjälp att hitta nya vägar till jobb och studier.

Utvecklingsarbete

Fem styrkeområden har identifierats, det vill säga områden där Strömstads näringsliv bedöms ha stor potential att ta marknadsandelar:

  • Handelsnav med fokus på e-handel och digitalisering
  • Hållbar desinationsutveckling
  • Grön logistiksymbios med fokus på hållbara transporter
  • Marina och maritima näringar
  • EUs yttre gräns, import och exporthandel med ökat samarbete med Norge

Kontakt och öppettider

Ta kontakt för tidsbokning! Välj mellan att besöka Utvecklingsarena Strömstad i våra lokaler på Västra Hamngatan 11, ses digitalt eller boka in oss för ett företagsbesök. Ta kontakt med projektledare Anja Sonerud anja.sonerud@stromstad.se, 0526-194 49.

Kompetensutveckling som väg vidare för företag och anställda

Allt fler företag anmäler sig nu till kompetensutvecklande satsningar. I Strömstad pågår flera satsningar och det finns ett ökat utbud av utbildningar lokalt.

Karriärvägledning

Karriärvägledningen på Utvecklingsarena Strömstad finns för dig som vill veta mer om studier, yrken och arbetsmarknad. Du kanske vill kompetensutveckla dig inom nuvarande jobb eller funderar på att byta yrke och eventuellt studera. I ett vägledningssamtal fokuserar vi på att hitta vägar till ditt studie- och yrkesmål, vidga dina perspektiv och bolla dina tankar och idéer. Du får också möjlighet till att göra en inventering av dina kompetenser och färdigheter om du behöver det. Du kan få information om kommunens vuxenutbildning och andra utbildningsmöjligheter.

Utbildning för företagets och medarbetarnas framtid!

På Vuxenutbildningen i Strömstad kan man läsa hela kurspaket eller enstaka kurser. Det finns ett stort utbud av yrkesutbildningar med stor flexibilitet för den som studerar. Med motivation och vilja går det att kombinera med arbete. En nyhet är HögskoleVUX. Det är en väg in till högskolestudier för de som inte har fullständig gymnasieexamen och innebär platsgaranti på flera av högskolans yrkesprogram. Om ditt företag eller din arbetsgrupp vill kompetenshöja er gemensamt försöker vi ordna det.
Läs mer om Vuxenutbildningen i Strömstad

Bakgrund och samverkan

Syftet med omställningsarbetet är att minska coronakrisens negativa effekter, men också att bygga motståndskraft för framtiden. Arbetet sker i samverkan mellan kommunen, utbildningsanordnare, företagsfrämjande aktörer och näringslivet, både lokalt och regionalt. Samverkansparter är Tillväxtverket, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Utvecklingsarena Strömstad samverkar utöver detta med ett stort antal aktörer och projekt med satsningar och kompetens inom omställning och utveckling.

Mål, nyckeltal

Exempel på nyckeltal för Utvecklingsarena Strömstad är:

  • minst 50 företag och/eller offentliga organisationer som samverkar
  • minst 50 företag ska ta del av affärsutvecklings- och kompetensaktiviteter

Budget

Satsningen på en arena för omställing och utveckling har en budget på 4 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun. Kommunens insats är 500 000 kronor.

Kontakt

Richard Holm
Näringslivsansvarig
0526-191 69
richard.holm@stromstad.se

Anja Sonerud
Projektledare
Utvecklingsarena Strömstad
0526-194 49
anja.sonerud@stromstad.se

Öppettider

Drop-in måndagar kl 8-17
Övriga dagar tidsbokning

Besöksadress

Västra Hamngatan 11

Tillväxtverkets logotyp blå
Västra Götalandsregionens logotyp

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Richard Holm