KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fritidshemmen stänger v 28-31 under sommaren 2024

Sommaren 2024 erbjuds sommarfritidshem för barn som har behov av tillsyn under veckorna 28-31.

Erbjudandet riktas till vårdnadshavare där båda arbetar under de aktuella veckorna.

Liksom tidigare år håller barn- och utbildningsförvaltningen öppet fritidshemsverksamheten för vårdnadshavare som behöver tillsyn för sina barn under sommaren. Föräldralediga och arbetssökande föräldrar har inte rätt till fritidshem för sitt barn när ordinarie fritidshem är semesterstängt veckorna 28–31.

Verksamheten i fritidshemmen samlas till en eller två enheter beroende på antalet barn, övriga fritidshem är stängda dessa veckor.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare vet att sommarverksamheten är annorlunda jämfört med ordinarie fritidshemsverksamhet. Det blir nya barngrupper, barnen möter ny personal och lokalerna är nya för de flesta. När det gäller personal strävar vi efter att ordinarie personal jobbar, men eftersom det är sommar och semestrar kan det även förekomma vikarier i verksamheten.

Anmälan

Anmäl behov av tillsyn för veckorna 28–31 via kommunens E-tjänst senast 9 juni.

I E-tjänsten loggar du in med e-legitimation och skriver sedan in alla uppgifter som efterfrågas.

Du behöver inte lämna intyg om arbete/studier vid anmälan, men det kan komma att efterfrågas senare.

Under förutsättning att båda vårdnadshavarna arbetar under sommaren, kommer du att få plats på sommarfritids.

Besked med mer information kommer att skickas ut med start vecka 24.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp att anmäla ert behov via E-tjänsten, så kan du få hjälp på kommunens kommuncenter i stadshuset, Norra Bergsgatan 23. Här finns kommunvägledare som hjälper dig med att fylla i ansökan.

Behöver du inte platsen?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare avanmäler ditt barns plats på sommarfritidshem om det efter anmälan ändå visar sig att platsen inte behövs, så att vi tillsammans kan använda våra kommunala medel så bra som möjligt.

Meddela förändringar som innebär att du inte behöver ha tillsyn alls för ditt barn samt schemaförändringar så snart du kan.

Meddelande om förändring och frågor, maila till Kommuncenter:
kommun@stromstad.se

Med vänlig hälsning

Rektorerna i grundskolan

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson