HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Barn och utbildning

 • Ansökan gymnasiet

  • Ansökan till gymnasiet
  • Inskrivning av ny elev i gymnasieskola under pågående läsår - Ansökan
 • Förskola, dagbarnvårdare, fritidshem

  • Förskola och fritidshem. Ansökan om ny plats och omplacering
  • Förskola och fritidshem - Guide för att ansöka om ny plats
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Förskola och fritidshem - Guide för att hantera dina placeringar
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid placering i förskola och fritidshem
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid ansökan till fritidshem
  • Förskola: Ändring av förskoleplats vid föräldraledighet.
  • Fritidshem: Godkännande av annan person som hämtar barnet
  • Anmälan om specialkost
 • Grundskola

  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Anmälan om specialkost
  • Ledighet för elev i grundskolan
 • Gymnasium

  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Ansökan om ersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Ansökan om extra ersättning vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Lärling
  • Tidrapport vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Val eller omval - Ansökan om avslutande av utbildning
  • Val eller omval - Ansökan om studieuppehåll
  • Val eller omval - Ansökan om byte av program
  • Utbildning - Ansökan om individuellt anpassat program
  • Utbildning - Ansökan om utökat program
  • Anmälan om specialkost
  • Beställ betygskopia
  • Ansökan om prövning vid Strömstad Gymnasium
 • Kulturskolan

  • Kulturskolan. Inloggning med e-legitimation.
  • Kulturskolan. Inloggning med kontouppgifter.
 • Modersmål

  • Ansökan om modersmålsundervisning
  • Avanmälan om modersmålsundervisning
 • Resor och inneboende

  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts på grund av särskild omständighet
  • Gymnasiet - Ansökan om skolkort
  • Gymnasiet - Ansökan om inackorderingstillägg
 • Vuxenutbildning

  • Vuxenutbildning - webbansökan
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vuxenutbildning - Åtagande om kostnader för utbildning i annan kommun

Omsorg och hjälp

Uppleva och göra

Bygga, bo och miljö

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-06-29, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: