Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Arbete påverkar framkomligheten på Trädgårdsgatan

Kommunens tekniska förvaltning börjar nu bygga om vid Trädgårdgatan utifrån en ny detaljplan för Myrenområdet. I denna etapp ska kommunen lägga en större dagvattenkulvert, samt göra om gatan till en gångfartsgata.

Den aktuella vägsträckan som påverkas är cirka 200 meter och börjar vid korsningen Vatulandsgatan/Trädgårdsgatan och i riktning mot Kyrkogården. Mellan fastigheten Linden 13 och kyrkogården ska ett så kallat fördröjningsmagasin byggas som ska fördröja dagvattnet vid skyfall.

Strömstads kommun har upphandlat Skanska Sverige AB som entreprenör och arbetet beräknas vara klart till midsommar.

Under vissa perioder kan trafiken på Trädgårdsgatan komma att omdirigeras.

Vägsträckan som påverkas är blåmarkerad i kartan:

Karta över Myrenområdet och den del av Trädgårdsgatan som påverkas.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: