Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Madeleine Skoglund (vänster) och Malin Berlin (höger i bilden).

Bättre förutsättningar för en god inomhusmiljö

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna är ofta lokala!

Strömstads kommun satsar nu på att säkerställa en lämplig inomhusmiljö för boende i flerbostadshus genom planerad tillsyn. På så sätt förebygger man risker för människors hälsa.

Tidigare år har miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Strömstads kommun tagit emot ett flertal klagomål gällande inomhusmiljö i flerbostadshus, vilket tyder på att det finns ett problem.

- Med planerad tillsyn på alla flerbostadshus kan vi öka kunskapen hos fastighetsägare om vilka krav som finns enligt miljöbalken och på sikt minska antalet klagomål och undermåliga bostäder, berättar Malin Berlin.

Tillsynen ska säkerställa miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Strömstads kommun har sedan 2021 bedrivit planerad tillsyn enligt miljöbalken på flerbostadshus, vilket bidrar till de globala målen: 3 - Hälsa och välbefinnande, 10 - Minskad ojämlikhet och 11 - Hållbara städer och samhällen.

Enligt miljöbalken ska bostäder användas på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Fastighetsägaren har ansvaret att vidta de åtgärder som behövs för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

- Miljö- och hälsoskyddsavdelningens mål var att genomföra 50 tillsyner på flerbostadshus år 2022, vilket vi kommer att nå, säger Malin Berlin.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen deltog på konferensen Mötesplats Goda Exempel 2022 för att dela med sig av det nya arbetssättet till andra kommuner.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: