MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Förebyggande arbete mot droger

Under gårdagen gjorde polisen en insats på Strömstad Gymnasium och på Strömstiernaskolan, utifrån misstankar om droganvändning hos några elever.

Polisen kan vid behov komma att göra fler insatser på skolorna. Även skolorna kan vid indikation/misstanke av drogpåverkan låta elever genomföra ett drogtest. Testet görs efter samtycke av vårdnadshavare och sker på skolan eller i lokal som skolan hänvisar till.

Vid föräldramöten under hösten kommer vårdnadshavare att få uppdaterad information om hur skolan arbetar främjande och förebyggande i dessa frågor. Bland annat används en film som visar hur man som förälder kan bli observant på eventuell droganvändning hos sitt barn. Filmen är en del av den modell som Strömstad jobbar utifrån för sina årliga drogvaneundersökningar bland elever (Öckerömetoden). Vårdnadshavare som känner oro för sitt barn är välkomna att kontakta skola och elevhälsa!

Det är viktigt att vi tillsammans är observanta på våra ungdomars beteenden. I Strömstads kommun finns ett väl förankrat samarbete mellan kommunens skolverksamheter, socialförvaltningen, polisen och föreningslivet där man gemensamt arbetar med förebyggande arbete och fånga upp barn, ungdomar och unga vuxna med riskbeteende.

Rätt information om Strömstiernaskolan

I förra veckan framfördes rykten om att skolan har gått igenom och öppnat samtliga elevers skåp, och att man då hittade stöldgods. Detta stämmer inte. Däremot har skolan nyligen öppnat skåp med syfte att beslagta energidrycker, som några elever förvarat i sina skåp. Enligt gällande ordningsregler ska inte energidrycker förekomma på högstadiet.

Det har också framförts rykten om att tullen har varit på skolan med en droghund som markerade på flera platser i skolans lokaler. Detta stämmer inte. Varken tullen eller polis har varit på skolan med droghund och gjort sökningar.

Läs mer om det drogförebyggande arbetet i kommunen


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: