Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Förhandsinformation om "vecka fri från våld"

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälso- och samhällsproblem. Under vecka 47 sätter vi gemensamt fokus på att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

”En vecka fri från våld”, är en nationell kampanj- och aktivitetsvecka. Syftet med veckan är att sätta fokus på det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt för ett samhälle fritt från våld. Veckan är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten.

Under vecka 47 sker flera digitala föreläsningar för allmänheten att ta del av:

Måndag 20 november
Brottsofferjouren anordnar en digital föreläsning klockan 11.00-12.00 ”När hemmet inte känns tryggt”. För mer information och anmälan Pdf, 3.2 MB.

Tisdag 21 november
Digital kvällsföreläsning klockan 18.00-19.30 om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porr. Föreläsare är Maria Ahlin som driver ungdomsorganisationen Changing Attitudes.

Föreläsningens innehåll:

  • Barn och ungas utsatthet online och offline.
  • Pornografikonsumtion med särskilt fokus på ungas relationer, sexualitet och attityder.
  • Normer och attityder.
  • OnlyFans och sociala medier.
  • Hur kan vi prata porr, sex och attityder med barn och unga.

Föreläsningen sker på Teams och anmälan görs till irma.nordin@stromstad.se

Tisdag 23 november
Digital lunchföreläsning klockan 12.00-12.30 med Polisen om "Brott i nära relationer" - Vad är brott i nära relationer och hur går utredningsprocessen till?

Föreläsningen är kostnadsfri och sker via teams. För att delta på föreläsningen, klicka här Länk till annan webbplats.

Vid frågor, hör av dig till Lovisa Brinck, social hållbarhetsstrateg i Lysekils kommun. lovisa.brinck@lysekil.se eller 0523-61 31 57.

Fredag 24 november
Brottsofferjouren anordnar ett digitalt lunchseminarium klockan 12.00-13.00, ”När man inte längre kan leva sitt liv”. Föreläsningen handlar om hur livet påverkas av att leva med skyddade personuppgifter och hur livet påverkas när personuppgifterna röjs. För mer information anmälan Pdf, 3.2 MB.

För stöd och hjälp
Socialtjänsten kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser, de har ett särskilt ansvar för barn som upplevt eller bevittnat våld i nära relationer. För mer information Länk till annan webbplats. eller ring 0526-190 00 (barn- och ungdomsenhet) och 0526-192 77 (vuxenenhet).

Om det är en akut situation, ring 112.

Socialjouren 0522-69 74 44
Stödlinje för våldsutsatta kvinnor 020-50 50 50
Stödlinje för våldsutsatta män 020-80 80 80
Ungarelationer.se Länk till annan webbplats.
BRIS Länk till annan webbplats. 116 111

Om du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott kan du tipsa oss: Tipsa oss Pdf, 1.4 MB.

Kommunikationen kring vecka fri från våld sker i samverkan mellan Strömstads kommun, Tanums kommun, Lysekils kommun, Orust kommun, Sotenäs kommun och Munkedals kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättans stad samt Polisen Västra Fyrbodal.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: