Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Grannsamverkan, bemanning, räddningstjänstförbund – vägval för Räddningstjänsten

Hur ska kommunens räddningstjänst på bästa sätt organiseras för en trygg och säker framtid för boende och besökare? Det är fokus i ett pågående utredningsarbete om räddningstjänstens framtid.

Bakgrunden till pågående utredning är bland annat utökade krav från staten, bemanningsproblematik, en förändrad risk- och hotbild samt ny arbetstidslagstiftning. Tidigare har bemanningsbehovet utretts, aktuell utredningen tillför även perspektiv i fråga om driftsform och ledningssystem.  

Utredningen slår fast att Strömstads kommun, för att klara sitt räddningstjänstuppdrag, behöver fortsätta att samverka med andra kommuner. På sikt kan det vara aktuellt att gå med i ett kommunalförbund även om utredningen inte föreslår det idag. Operativ samverkan förslås ske med samtliga organisationer som gränsar till Strömstad, såväl i Sverige som i Norge.  

Utredningen rekommenderar även att räddningsorganisationen i Skee ses över, inte minst på grund av svårigheter att bemanna stationen. Bemanningen utmanar även vid räddningsstationen i Strömstad och utredningen diskuterar olika kombinationer av en hel- och deltidsanställda i beredskapsstyrkan. Man pekar också på behov av en fördjupad analys av beredskapen och de brandförebyggande lösningarna i handelsområdet Nordby samt på Koster. 

Fakta Räddningstjänsten i Strömstad:  

Räddningstjänsten i Strömstad drivs i egen regi med hjälp av ett antal samarbetsavtal med intilliggande räddningstjänster både söderut (framförallt Tanum och Sotenäs) och i Norge. Bemanningen består i huvudsak av deltidsbrandmän som har sin ordinarie arbetsplats i närheten av räddningsstationen och rycker in på larm med kort inställelsetid. 

Översynen av Strömstads Räddningstjänst har pågått sedan 2023. Svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän har aktualiserat frågan om heltidstjänster som kan ta uppdrag även i andra verksamheter när beredskapen medger.  

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: