HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hallå där Anja, ny projektledare inom omställning och näringsliv!

Anja Sonerud jobbar sedan februari som projektledare inom Strömstads kommuns näringslivsenhet och har en viktig funktion i omställningsarbetet.

I den nya projektledarrollen ingår att samverka med andra på lokal, regional och nationell nivå, samt även över nationsgränsen. Inledningsvis handlar det om att följa upp företag, anställda och individer som önskar vägledning i omställning och vidareförmedla var det finns stöd att få i krisen. En viktig del i arbetet är att kartlägga behov lokalt och genom tätt samarbete med en rad aktörer och projekt styra insatser till Strömstad.

– Vi bygger upp ett omställningskontor som dels är en fysisk lokal, dels en större arena för omställningsarbetet och som i framtiden kommer att fungera som en utvecklingsnod, säger Anja. Omställnings­kontoret drivs initialt i digital form medan lokalen anpassas och i avvaktan på att pandemin avtar.

Anja är Strömstadsbo, uppvuxen på Tjärnö och nu bosatt vid Idefjorden. Hennes tidigare erfarenheter av gränsregionalt samarbete, grön omställning inom mobilitet och samverkan mellan skola och näringsliv kommer väl till pass i det nya jobbet. Hon har under många år arbetat i Norge, senast som projektledare på INSPIRIA science center.

Anja kommer på olika sätt att komma i kontakt med företag och näringsidkare i Strömstad genom sitt uppdrag.

– Samverkan och dialog är avgörande för att vi tillsammans ska ta ut riktningen för framtidens Strömstad. Det finns ett stort engagemang lokalt som vi lyfter in i etablerandet av utvecklingsnoden, en viktig gemensam arena, säger Anja.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: