Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Läkemedelsavfall

Hållbart fokus på överblivet läkemedel

- På hemsjukvården hanterar vi stora mängder överblivna läkemedel som sedan kasseras. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv, särskilt utifrån den miljömässiga dimensionen, så har vår rutin och hantering av överblivna läkemedel behövts förbättras. En annan aspekt är att det tar mycket av våra resurser i anspråk, särskilt sett till tid berättar Maria Nysten, enhetschef på hemsjukvården i Strömstads kommun.

Hemsjukvården beslutade att se över sina rutiner och infört ett kassationssystem. Systemet inkluderar en hållbarhetskalkyl. Vid införandet av systemet gjordes en nulägesanalys med fokus på en minskad klimatpåverkan, kostnads- och tidsbesparing. En annan viktig aspekt ur arbetsmiljösynpunkt är att systemet förebygger stölder.

- Förut så åkte vi med läkemedlen osorterade i en säck och som lämnades in på apoteket cirka en gång per vecka. Det påverkade till en ökad belastning även hos personalen på apoteket, säger Maria Nysten.

Kassationssystemet ett har stort fokus på sortering, där man komprimerar läkemedelsavfallet genom noggrann sortering av till exempel förpackningar, glas och annat brännbart som inte ska kasseras med läkemedlen. Det beräknas att cirka 40 procent av avfallet är förpackningar som kan sorteras.

- Personalen får utbildning och anvisningar i skrift hur de ska sortera hållbart. I samband med detta skapar vi också nya rutiner för omhändertagande av läkemedel, säger Maria Nysten.

Även att förebygga att läkaren skriver ut för stora förpackningar är viktigt. Det är bättre att ta ut små förpackningar i taget för patienten, just för att minska överblivna läkemedel.

- Vi lär oss genom detta system att hantera alla sorters läkemedel rätt vid kassation, fortsätter Maria Nysten.

- I vårt nya system finns en säker hantering av kassationen. Det minskar svinn, sparar tid och ger minskad klimatpåverkan. Detta då våra kassationsboxar hämtas upp tillsammans med andras boxar samt att det garanteras en säker väg till destruktion. Vårt nya arbetssätt på hemsjukvården bidrar till alla de tre dimensionerna (den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska) av hållbar utveckling, avslutar Maria Nysten.

Globala mål i fokus: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: