Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Insatser för stärkt företagsklimat!

Varje år mäts Sveriges företagsklimat, både av Svenskt Näringsliv och av Sveriges Kommuner och Regioner. Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna.

Kommunen har under 2023 tillsammans med lokala näringsidkare diskuterat åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Jobbet görs i en strategiskt grupp med ledamöter, lokala företagare och tjänstepersoner. Att förbättra företagsklimatet är ett av de mål som föreslås i ny näringslivsstrategi.

Nu aktuell ranking grundas på en mätning gjord vid årsskiftet. Mycket har redan gjorts för att förbättra dialogen mellan kommunen och företagarna. Exempel är ökad tillgång till en företagslots, avtalssamverkan kring platsutveckling och de dialoger som kommunens miljö- och byggförvaltning har med företag inom exempelvis hotell- och restaurangnäringen.

– Vi kommer att jobba hårt för ett bättre klimat, och behöver göra det i samverkan med företagen, säger Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande. Att öka svarsfrekvensen i Svenskt Näringslivs undersökning är viktigt, den är ett instrument för kontinuerlig förbättring. Det stora engagemang som visats från lokala företag i arbetet med ny näringslivsstrategi under våren och sommaren bådar gott, konstaterar Kent Hansson.

Dialog och stöd på önskelistan

– Arbetet med den nya näringslivsstrategin har visat vad företagen tycker är viktigt. Det handlar bland annat om mer dialog, vägledning och stöd, men också om samverkan kring marknadsföring och platsutveckling, konstaterar ordföranden. Svenskt Näringslivs ranking pekar också på att förbättringspotential finns på områden som upphandling och upplevda attityder gentemot företagen.

– Vi jobbar nu aktivt med förbättringar för att möta företagarnas behov. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör regelbundet besök för att fånga upp utmaningar och förbättringsförslag. Vi har också haft branschträffar med aktörer inom byggbranschen och samverkar med företag i planeringen av framtida bostadsområden. Genom vårt kommuncenter har vi skapat förutsättningar för ökad tillgänglighet till handläggare, vi ökar successivt antalet e-tjänster och vi jobbar med att förenkla och rikta den information vi lämnar. Ytterligare aktiviteter kommer att finnas i den handlingsplan som knyts till ny strategi.

Om Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet:

  • Enkäten har skickats till 200 företag
  • 75 företag har svarat
  • Placering sept 2023: 279

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: