MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Kommunen flyttar in och rustar för ett omställt Strömstad

Nu har kommunen fått nyckel och tillträde till lokalen i före detta sjukhusbyggnaden, Pilen 5. Lokalen behöver byggas om lite och anpassas till kontor för ett antal medarbetare med uppdrag att öka sysselsättningen och utveckla näringslivet i norra Bohuslän och Strömstad. Kontoret beräknas kunna slå upp sina portar inom kort.

Den nya lokalen ses som ett omställningskontor eller, ur ett mer långsiktigt perspektiv, en utvecklingsnod. Arbetet blir en plattform för kompetensuppbyggnad och breddning av näringslivet.

Omställningskontoret kommer att erbjuda:

  • Vägledning för anställda personer som vill utvecklas i sin yrkesroll eller hitta studiealternativ
  • Coaching i fortbildning via Vuxenutbildningen och andra utbildningsaktörer
  • Rådgivning vid företagsomställning
  • Affärscoaching och utvecklingsmöjligheter för befintliga företag eller nyetableringar

Det blir ett dynamiskt kontor där kommunens näringslivsavdelning, studie- och yrkesvägledare, projektmedarbetare och samarbetsparters kommer att arbeta delar av sin arbetstid.

Omställning för att säkra arbetstillfällen

– Det är viktigt att lokalsamhället, utbildningsanordnare, myndigheter, företagsfrämjande aktörer och näringslivet samverkar här både lokalt och regionalt för att minska krisens negativa effekter, säger Richard Holm, näringslivsansvarig vid Strömstads kommun.

Mellan 1 500 och 2 000 arbetstillfällen i Strömstad beräknas vara hotade till följd av pandemin. Men i krisen finns också en chans till ökad motståndskraft och nya näringar.

– Kriser har en tendens att kunna snabba på redan pågående omställningsprocesser och öppna upp för nya hållbara affärsmodeller, breddat utbud med nya marknadskanaler och fler kundgrupper. Vi vill ha en hållbar omställning för att komma tillbaka till hög sysselsättningsgrad och en kollektiv framtidstro i gränsregionen, fortsätter Richard Holm.

Behov av nya kompetenser

Omställning innebär nya krav och möjligheter. Det finns ett behov av kompetensförsörjningsinsatser så att företag kan anpassa sig till de nya marknadsvillkoren. Anställda kan behöva bredda sin kunskap och kompetens för att matcha arbetsmarknaden.

– Det betyder att vi behöver erbjuda nya utbildningar och alternativ för omskolning, säger Sara Arvenberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Strömstad.

Vuxenutbildningen i Strömstad är drivande i omställningsarbetet. Till exempel har en ny yrkesutbildning i marinteknik precis startat som ett svar på efterfrågan. Tack vare ett samarbete med Högskolan Väst, finns snart möjlighet att välja HögskoleVUX – ett sätt att förbereda sig för högskolestudier samtidigt som man läser upp sina betyg, helt individanpassat. Genom samarbete med närliggande kommuner har också utbudet av vuxenutbildning breddats med fritt sök mellan kommunerna.

Richard Holm, näringslivsansvarig vid Strömstads kommun sätter nyckeln i låset och är i full färd med att flytta in i det kommande omställningskontoret, här tillsammans med Sara Arvenberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Strömstad som, liksom fler aktörer, kommer att vara representerad i den nya lokalen.

Richard Holm, näringslivsansvarig vid Strömstads kommun sätter nyckeln i låset och är i full färd med att flytta in i det kommande omställningskontoret, här tillsammans med Sara Arvenberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Strömstad som, liksom fler aktörer, kommer att vara representerad i den nya lokalen.

Mål och fakta

Omställningsprojektet, där kontoret och utvecklingsarbetet ingår, har exempelvis som mål att minst 1 200 anställda ska ha erbjudits eller ingått i kompetensutvecklings­insatser och minst 50 företag ska ta del av affärsutvecklings- och kompetens­aktiviteter.

Arbetet sker i nära dialog med Tillväxtverket, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, samt med Arbetsförmedlingen genom dess servicekontor i Strömstad. Projektet är en del i "Kraftsamling Norra Bohuslän" där återhämtning, förstärkt attraktionskraft, utvecklad destinationsort, ökat företagande och ökad sysselsättningsgrad står i fokus.

Projektet har en budget på 4 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun.

Kontakt

Richard Holm
Näringslivsansvarig
0526-191 69
richard.holm@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: