HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Lupp – en undersökning som ökar kunskapen om unga i Strömstad

Ungdomsundersökningen Lupp visar att unga i Strömstad mår bra på det stora hela och ser positivt på framtiden, men andelen som är nöjda med sin fritid har minskat liksom andelen unga med extrajobb och sommarjobb.

Under hösten 2020 fick alla högstadie- och gymnasieelever i Strömstads kommun svara på en enkät om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
Syftet med enkäten är att öka kunskapen om unga för att på så sätt underlätta för och starta upp samarbeten mellan förvaltningar och verksamheter, skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga och förbättra ungas levnadsvillkor lokalt.

Här följer en sammanfattning av resultatet:

  • Enkäten visar att unga i Strömstad mår bra i det stora hela, dock svarar tjejer att de mår sämre än killarna och att de i högre grad upplever olika typer av psykiska och somatiska besvär. Pandemin har även i större grad påverkat tjejernas psykiska hälsa och livet som helhet till det sämre.
  • I jämförelse med 2017 så har andelen unga som är nöjda med sin fritid minskat. Det är färre ungdomar som läser, tränar, spelar teater, håller på med musik, dansar eller är ute i naturen. Däremot har andelen som spelar onlinespel, dataspel eller tv-spel ökat något.
  • Majoriteten av de unga vill kunna vara med och påverka såväl i skolan som i kommunen, men endast en femtedel av eleverna i högstadiet och gymnasiet anser att de har mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter.
  • De flesta ungdomar känner sig trygga i Strömstad. Större andel tjejer än killar anger att de utsatts för mobbing och trakasserier, dessa är oftast förekommande i skolan och på nätet.
  • Andelen gymnasieungdomar som har ett extrajobb har minskat kraftigt från 52% år 2017 till 23% år 2020. Andelen ungdomar som hade ett sommarjobb i somras har minskat sedan 2017 och majoriteten svarar att pandemin påverkat möjligheten att få ett jobb negativt.
  • Synen på framtiden är positiv, 90% av högstadieeleverna och 83% av gymnasieeleverna ser positivt på framtiden.

Här kan du ta del av mer information om Lupp samt läsa hela rapporten

Kontakt

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: