Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Med fokus på egenmakt och delaktighet

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. En del i detta är att stärka människors handlingsutrymme och möjlighet till hälsosamma levnadsvanor samt främja invånares delaktighet i det dagliga livet.

En viktig del i Strömstad är att arbeta uppsökande och förebyggande riktat mot äldre, berättar Berith Cullsjö anhörigsamordnare vid Strömstads kommun.

- Det är en service till dig som fyllt 80- eller 90 år under året och som inte har någon insats från kommunen. Det är en viktig del i att känna sig trygg. Syftet med samtalet är att äldre ska få information om vilka hjälpinsatser som finns och vart man ska vända sig om behovet av hjälp uppstår.

Anhörigstödet i Strömstads kommun ger också stöd till anhöriga, som vårdar en närstående. Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen erbjuda olika former av stöd åt anhöriga oavsett ålder.

- Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Strömstad finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla anhöriga i kommunen, avslutar Berith Cullsjö.

Globala mål i fokus: Mål 3 – Hälsa och välbefinnande samt Mål 10 – Minskad ojämlikhet.

Kontakta anhörigsamordnaren för information och vägledning om vilket stöd och vilka insatser som kommunen kan erbjuda dig och din närstående. Kontakt med anhörigsamordnaren dokumenteras inte och tystnadsplikt gäller.

Anhörigsamordnare

Berith Cullsjö
berith.cullsjo@stromstad.se
070-268 86 93

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: