MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Nya medborgarlöften underskrivna

Gemensamt våldsförebyggande arbete, insatser mot narkotikaanvändning, mer synlig polis och ökad trygghet i centrum utlovas i årets medborgalöften. Dessa har nu skrivits under av kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson och Lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal Rickard Fremark.

Löftena för 2021 bygger på den trygghetsundersökning som genomfördes hösten 2020. Bland invånarnas önskemål finns bland annat just en mer synlig polis lokalt och bättre belysning i centrala Strömstad.

– Löftet om förebyggande arbete mot användning av narkotika är en prioritering som fortsätter år efter år, säger kommunpolis Sara Olsson.

Trygghetsundersökningen 2020 visar liknande resultat som tidigare års undersökningar.

– Vi hade dock färre som svarade på enkäten i år, troligen beroende på att vi inte kunde finnas ute och möta medborgarna under Strömstad in Light som tidigare år, säger kommunens folkhälsostrateg Terése Lomgård.

– Statistiken visar att det inte finns någon anledning att vara otrygg i Strömstad. Ändå finns en känsla av otrygghet hos delar av befolkningen som är svår att komma till rätta med. Känslan kan ibland komma av upplevelser som rapporteras från en annan del av landet, säger Sara Olsson.

Medborgarlöften i korthet

Medborgarlöften är en fördjupning av den samverkan som finns mellan kommun och polis med syftet att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det ska göras genom att tillsammans bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare i samverkan med lokalsamhällets aktörer.

Utöver trygghetsundersökningen används även andra kartläggningar och statistik som underlag, till exempel anmälda brott och ungdomars drogvanor.

Ta del av medborgarlöftena för 2021 Pdf, 1.6 MB.

Ta del av trygghetsundersökningen 2020


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: