Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Personer sitter runt ett bord och har ett möte.

Ny strategi och nytt råd ska främja Strömstads näringsliv

Då var det i gång – jobbet med att infria Strömstads nya näringslivsstrategi! Det nyetablerade näringslivsrådet höll igår sitt första möte där representanter för en rad lokala företag närvarande. Från kommunens sida deltog ledamöter ur kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstepersoner vid kommunledningsförvaltningen. Närvarade gjorde också Arbetsförmedlingen Fyrbodal.

Fokus för näringslivsrådets möte var dialog om handlingsplanen för näringslivsarbetet 2024. Planen innehåller allt från insatser för ett gott värdskap, rollförståelse, samverkan skola/näringsliv, innovationskraft och diversifiering (ett breddat näringsliv).

På agendan stod även information om Arbetsförmedlingens kompetensförsörjningsenkät som är på gång och som syftar till att fånga upp kompetensbehov på arbetsmarknaden. Enkäten är viktig inte bara för företagen, utan också för att kunna anpassa utbildningsutbudet lokalt och regionalt. Enkäten gjordes senast 2021. Flera företag utnyttjade då möjligheten till efterföljande kompetenskartläggningsmöten för fördjupad samverkan mellan skola och arbetsliv. Den möjligheten finns även i år, berättade Alisia Johansson från Arbetsförmedlingen Fyrbodal.

Samtalet runt bordet handlade också om hur viktigt det är att visa på den positiva utveckling som sker lokalt och om det utbud av föreningsliv och samhällsservice som finns i Strömstad. Det handlade också om rekryteringsvägar, kanaler för information och dialog och om det inspirerande projektet ”Framtidstro”. Här finns kraft och möjligheter att inspirera ungdomar till utbildning och karriär på hemmaplan redan på högstadiet.

Med gårdagens dialog har handlingsplanen hittat sin slutliga form och jobbet kan inledas. Stort tack alla deltagare för bra dialog och alla goda idéer!

Näringslivsstrategi och kontaktvägar Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Här visualiseras näringslivsstrategin i en halvcirkel som utgår från målbilden i mitten och fortsätter utåt mot mål, områden, insatser och effekter. Överst syns ledorden Tillsammans, Nytänkande, Mod och Handlingskraft

Här visualiseras näringslivsstrategin i en halvcirkel som utgår från målbilden i mitten och fortsätter utåt mot mål, områden, insatser och effekter.

Om näringslivsrådet:

Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år med syftet att följa upp den gemensamma näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan. Mål? Bidra till 500 nya arbetstillfällen till 2030 och en placering bland de tio bästa kommunerna i branschorganisationen Svenskt näringslivs årliga ranking av näringslivsklimatet. Nästa möte i Näringslivsrådet blir det den 24 april.

Tips!

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: