MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Snöbild

Planera vinterns snö och halkbekämpning redan nu!

Hösten börjar gå mot sitt slut och snart väntas kyligare tider. Vi rekommenderar att i god tid vara förberedda inför vintern. Oftast kommer snön och is hastigt på.

När blir det snöröjning?

Strömstad kommun snöröjer inom tätorten i Strömstads centrum och Skee när det kommit några centimeter (minst 3-5). Vår prioriteringsordning är backar, gång- och cykelbanor, huvudstråk, övriga vägar och villagator. I vissa fall snöröjer kommunen på enskilda vägar (minst 10 cm under 24 timmar).

När blir det sandat?

Sandning utförs oftast efter snöröjning eller efter bedömning av ansvarig tjänsteperson. När våren kommer sopas sanden upp och fraktas iväg.

Du som är fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att skyndsamt snöröja och sanda gångområdet (1 m) utanför din fastighet.

Synpunkter och felanmälan

Om du upplever problem med halka eller snö kan du göra en felanmälan till kommuncenter på 0526 190 00 eller via vårt formulär för felanmälan.

Felanmälan

Ansvar och prioriteringar

Läs mer om de olika ansvarsområdena och hur prioriteringen ser ut på kommunens hemsida:

Snö och halkbekämpning


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: