HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Lupp 2017

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Under hösten 2017 genomfördes ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) på elever i åk 7-9 samt 1-3 på gymnasiet i Strömstads kommun. Lupp kommer att sätta grunden för hur Strömstads kommuns ungdomspolitik kommer att se ut 2018-2021.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Lupp är en enkät som genomförs i kommuner, stadsdelar och regioner för att ge kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Genomförare av enkäten är MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Vad händer med resultatet?

Efter genomförandet av enkäterna kommer svaren att sammanställas i en rapport. Rapporten kommer att redovisas för deltagande elever, i kommunens verksamheter samt för politiken. Finns det frågor där politiken känner att de önskar mer information från ungdomar för att kunna göra en djupare analys kommer det att bjudas in till dialog i ex. fokusgrupper där en eller flera frågor diskuteras mer djupgående. Lupp kommer att genomföras vart tredje år och däremellan kommer uppföljning att göras.

För mer information se https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Folkhälsostrateg
Terése Lomgård
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Terése Lomgård